ABOUT A&B

ABOUT A&B (12)

1) การบริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ รับซื้อ-ขายเงิน และโอนเงินระหว่างประเทศ
  ภายใต้เงื่อนไข และข้อตกลงของลูกค้าทุกท่านที่ได้รับการบริการภายใต้บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนที่ตั้งอยู่ที่หมายเลข M228, Trident Business Centre,89 Bickersteth Road, London SW17 9SH (โดย ณ ที่นี้จะเรียกตัวเราว่า “เรา/ของเรา/พวกเรา/บริษัท บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) จำกัด เราดำเนินธุรกรรมที่ 10 Greenwich Quay Clarence Road London SE8 3EY เบอร์โทรศัพท์ 0203 355 9660 เวปไซค์ www.ab-money.co.uk อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  เราจดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังแห่งราชอาณาจักร โดย Financial Conduct Authority (FCA) ภายใต้ธุรกรรมการซื้อขายสกุลเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และโอนเงินระหว่างประเทศ (หมายเลขสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนคือ 716949)
 
2) เงื่อนไข และความรับผิดชอบในการสมัครสมาชิก
ภายใต้ข้อกำหนดตามกฏหมายสากลเมื่อคุณต้องการใช้บริการของเรา คุณยินยอม
 • ยื่นมอบเอกสารที่ถูกต้อง เป็นความจริงที่เป็นปัจจุบัน ตัวเอกสารมีความชัดเจน ไม่ตกขอบทั้ง 4 ด้าน และสามารถอ้างอิงกับหน่วยงานรัฐบาล หรือเอกชนซึ่งเป็นที่มาของแหล่งต้นฉบับของเอกสารเหล่านี้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเอกสารใดๆ หรือเอกสารอื่นใด (โดยเอกสารเหล่านี้ถูกเรียกขอเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการขึ้นทะเบียนสมาชิกตามกฏหมาย)
 • มีการอัพเดทตัวเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามปัจจุบันถูกต้อง ชัดเจน และตัวเอกสารสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และยอมรับภายใต้กฏหมายสากล
  หากเอกสารใดๆ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นความจริง ไม่อัพเดทตามความเป็นจริงในปัจจุบัน มีการแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือตามบทความจริงทั้งหมด เรามีเหตุผลที่จะสงสัยว่าเอกสารเหล่านี้ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงตามกฏหมาย ซึ่งเรามีสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการ หรือ ยกเลิกสัมพันธภาพระหว่างลูกค้า และบริษัท
 
3) ซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศกับเรา
  อันดับแรกคุณจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนสมาชิกกับเราผ่านทางหน้าเวปไซค์ หลังจากนั้นคุณจำเป็นต้องติดต่อเราเพื่อแจ้งรายละเอียดสกุลเงินที่ต้องการนำมาขาย และสกุลที่ต้องการซื้อ หรือรับปลายทาง แล้วจึงทำการโอนเงินพร้อมค่าธรรมเนียมที่ตกลงซึ่งจะปรากฏอยู่กับเอกสารที่เราจัดส่งให้ทางอีเมล์ หรือบนหน้าเวปไซค์ของเรา ซึ่งลูกค้าจำเป็นต้องโอนเงินผ่านทางระบบออนไลน์ หรือตัดเงินผ่านบัตร
  หลังจากที่เราได้รับเงิน พร้อมกับรายละเอียดผู้รับปลายทาง ตามที่ตกลงกันแล้วเราก็จะดำเนินการให้ซึ่งคุณจะได้รับเงินในเมืองไทยปลายทางอย่างช้าสุดไม่เกิน 3 วันทำการ (โดยปรกติจะรับในวันเดียว) หากเรารับเงิน หรือรายละเอียดผู้รับเงินหลังจาก 5 โมงเย็น (เวลาสหราชอาณาจักร) เราจะเริ่มดำเนินธุรกรรมในวันทำการถัดไปแทน
หากเราดำเนินธุรกรรมไปเรียบร้อยแล้ว แต่กำลังอยู่ในกระบวนการของธนาคาร วีซ่า หรือมาสเตอร์การ์ด คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกได้ ยกเว้นแต่เสียว่าคุณจะแจ้งเราภายในวันทำการที่สั่งโอน “วันทำการ” หมายถึง วันที่เราเปิดทำธุรกรรมพร้อมกับธนาคาร ซึ่ง ณ ที่นี้อาจจะพ่วงถึงวันหยุดธนาคารของประเทศต้นทาง และประเทศที่รับปลายทงด้วย (วันเสาร์ และวันอาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคาร ไม่นับเป็นวันทำการ)
 
4) ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าบริการ
  เมื่อคุณทำการซื้อขายสกุลเงิน คุณตกลงที่จะชำระยอดเงินที่ต้องการซื้อขาย หรือโอนออกไปต่างประเทศ พร้อมค่าธรรมเนียมซึ่งจำเป็นต้องชำระเต็มวงเงินที่ตกลงก่อนที่เราจะทำรายการ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของเราจะปรากฏบนหน้าเวปไซค์ รวมถึงเอกสารที่เราจัดส่งให้ทางอีเมล์เมื่อคุณสมัครสมาชิกกับเรา นอกจากนี้คุณยังสามารถขอเอกสารเหล่านี้เพิ่มเติมได้หากต้องการ
 
5) อัตราแลกเปลี่ยน
  คุณสามารถตรวจเช็คอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ ประจำวันบนหน้าเวปไซค์ของเรา หรือผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ได้ (หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง)
 
6) การปกป้องข้อมูลลูกค้า
ข้อมูล และเอกสารเกี่ยวกับตัวคุณทุกชิ้น ตลอดจนรายละเอียดการส่งเงินที่ทำรายการผ่านหน้าเวปไซค์ของเรา หรือผ่านทางช่องทางการติดต่อสื่อสารทางอื่นจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดภายใต้นโยบายการปกป้องข้อมูลลูกค้า ข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกส่งต่อ หรือให้บุคคลอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน หรือรัฐบาล (เว้นไว้แต่ว่าถูกเรียกขอกรณีพิเศษจากอำนาจตุลาการกรณีมีพิพาทในชั้นศาล ซึ่งศาลอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัทได้)
 
7) ความรับผิดชอบของลูกค้า
  คุณจำเป็นต้องรับรู้เงื่อนไขข้อตกลง และยอมรับตามเงื่อนไขเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบเกณฑ์ปฏิบัติของธนาคาร และกฏหมายด้านการเงินนานาชาติ คุณจำเป็นต้องรับรู้ และให้ข้อเท็จจริงในการทำธุรกรรมผ่านหน้าเวปไซค์ หรือผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ กับเรา หากคุณรู้สึกว่าเอกสารใดๆ ที่เราตอบรับกลับไปไม่ถูกต้อง และไม่ตรงตามเอกสารจริง คุณจำเป็นต้องติดต่อเราเพื่อทำการแก้ไขโดยทันที ทางบริษัทมีสิทธิ์จะปฏิเสธการสมัครสมาชิก หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยทันทีหากพบว่าข้อมูลที่คุณให้มานั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นความจริง ถูกดัดแปลง แก้ไข หรือถูกขโมยมาจากบุคคลอื่น
 
8) ข้อมูลทั่วไป
  ทางบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อตกลงซึ่งจะมีผลกับลูกค้าได้ตลอดเวลา คุณสามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลง อัพเดทข้อมูลเหล่านี้ผ่านหน้าเวปไซค์ของเรา หากข้อกำหนด และเงื่อนไขใด ๆ ไม่ตรงกับข้อมูลบนหน้าเวปไซค์ หรือไม่ตรงกับเอกสารจากทางบริษัทถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ทั้งหมด หรือบางส่วนความถูกต้องของข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะไม่ได้รับผลกระทบ
  ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างคุณกับเรา ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นด้วยว่าข้อพิพาทดังกล่าวต้องได้รับการไกล่เกลี่ยเสียก่อน อย่างไรก็ตามหากทั้งสองคนไม่สามารถประนีประนอมได้เราทั้งสองจะมีอิสระที่จะดำเนินการฟ้องร้องในศาลอังกฤษ เพื่อให้เป็นไปตามความถูกต้อง และการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศอังกฤษ และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยื่นต่อเขตอำนาจศาลของราชอาณาจักรอังกฤษ 
 
9) กฏหมาย และเขตอำนาจศาล
  ข้อกำหนด และเงื่อนไขและเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับพวกเขาถูกควบคุมโดยกฎหมายอังกฤษ ศาลอังกฤษ ศาลมีอำนาจในการระงับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ (รวมทั้งข้อพิพาทเกี่ยวกับการมีอยู่ความถูกต้องหรือการบอกเลิกหรือเกี่ยวข้องกับข้อผูกพันที่มิใช่สัญญาหรือข้อผูกพันอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับพวกเขา) หรือผลของการเป็นโมฆะ"
 
10) เอกสารเพื่อใช้ประกอบภายใต้กฏหมายป้องกันการฟอกเงินนานาชาติ
  กระทรวงมหาดไทยนำโดยกรมสรรพากร และกรมศุลกากรได้ออกกฏหมายให้มีการจัดเก็บเอกสารสำหรับลงทะเบียนไว้สำหรับผู้ที่ข้องเกี่ยวในการแลกเงิน ซื้อขายสกุลเงิน ตลอดจนโอนเงินระหว่างประเทศ โดยข้อมูลทางเอกสารจจำเป็นต้องสมบูรณ์ มีความชัดเจน อยู่ภายใต้อายุงาน และเวลาที่กรอบกฏหมายยอมรับได้ มีความโปร่งใส และสามารถพิสูจน์ได้ถึงที่มาของแหล่งออกเอกสารนั้นๆ สำหรับการทำธุรกรรมการชำระเงินเกินกว่า 800 ปอนด์ (1,000.00 ยูโร) ไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการเก็บบันทึกข้อมูลตามกฎหมาย
ภายใต้กฏหมายใหม่ที่บริษัทสอดคล้องกับระเบียบบริการด้านการชำระเงิน (PSD, 2007/64 / EC) เป็นข้อกำหนดของสหภาพยุโรปที่กำกับดูแลโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (คณะกรรมการตลาดทั่วไป) เพื่อกำหนดบริการการชำระเงินและผู้ให้บริการการชำระเงินทั่วทั้งสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป) หากคุณส่งเงินระหว่างประเทศตั้งแต่ 1 ยูโร จำเป็นจะต้องยื่นเอกสารประกอบ คือ
  1. เอกสารรับรองตัวบุคคล เช่น สำเนาพาสปอร์ตสี หรือ ใบขับขี่สี
  2. เอกสารรับรองที่อยู่อาศัย เช่น สำเนาเสตทเม้นส์ธนาคาร, เอกสารโรงเรือน, บิลค่าน้ำ-ค่าไฟ หรือเอกสารที่ออกโดยรัฐบาล (เอกสารทุกชิ้นจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่คุณลงทะเบียนสมาชิก)
  นอกจากนี้คุณจำเป็นต้องถ่ายภาพของตนเอง โดยไม่สวมแว่น สวมหมวก หรือถ่ายกับบุคคลอื่น เป็นหน้าตรงเพื่อที่พิสูจน์ได้ว่าคุณคือบุคคลเดียวกันกับเอกสารดังกล่าว หากส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เอกสารทุกชิ้นจำเป็นได้รับการยืนยัน และเซ็นต์ประทับจากหมอ, นักบัญชี หรือทนายความได้ เพื่อเป็นการรับรองว่าเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารจริงจากต้นแบบทุกประการ
ในกรณีที่ยอดธุรกรรมสูงกว่า 10,000 ปอนด์ขึ้นไป ลูกค้าจำเป็นต้องจะต้องยื่นเอกสารเพื่อประกอบคำชี้แจงถึงแหล่งที่มาของเงิน ตลอดจนเหตุผลในการส่งเงิน เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายป้องกันการฟอกเงิน โดยเอกสารดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์จริงที่ปรากฏได้ในเสตทเม้นส์ เอกสารอื่นใด ตลอดจนเรื่องราวที่ได้รับการบอกเล่าจากลูกค้า
เอกสารทุกชิ้นที่เราเรียกขอ หรือได้รับจะต้องมีความเกี่ยวเนื่อง และสัมพันธ์กับเรื่องราว ในแต่ละยอดเงิน และเรา บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) จำกัด ก็จะตรวจสอบเอกสารเหล่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าได้ถูกรับรองมาจากแหล่งที่มาจริงๆ หรือไม่ภายใต้กระบวนการทางกฏหมาย
หากคุณปฏิเสธที่ เพิกเฉย หรือไม่ให้ความร่วมมือในการยื่นเอกสารประกอบในการส่งเงินดังกล่าว หรือตลอดจนเอกสารไม่สมบูรณ์ มีความบกพร่อง หรือนำพาเรื่องราวขัดแย้งกับเรื่องราวเดิม หรือเอกสารเดิม รายการธุรกรรมดังกล่าวจะถูกยกเลิก และ ยอดเงินจะถูกตีกลับไปยังบัญชีต้นทางโดยหักค่าธรรมเนียมธนาคาร หากทางบริษัทถูกเรียกเก็บจากทางธนาคาร)
เราจะดำเนินการแจ้งไปยังหน่วยงานภาครัฐที่ตรวจสอบด้านการเงิน (NCA) หรือ หน่วยปราบปรามพิเศษนานาชาติ และสรรพากรเพื่อให้เป็นไป และแน่ใจว่ารายการดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกรรมด้านการฟอกเงิน หลบภาษี ตลอดจนธุรกรรมผิดกฏหมายทุกประเภท
 
11) นโยบายการป้องกันภาวะเงินเฟ้อ
  ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทเราทำธุรกรรมซื้อขายเงินตรา และแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ตลอดจนโอนเงินต่างประเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิค เราไม่อนุญาตให้รับเงินสด หรือเช็คเงินสดด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราทำการตรวจเช็คทุกยอดรายการผ่านระบบเซิฟเวอร์กลางเพื่อให้แน่ใจว่าเงินทุกยอดนั้นปรากฏชื่อรายการตรงกับเอกสารที่ขึ้นทะเบียนสมาชิก รวมถึงยอดเงิน วันที่ทำรายการจะต้องบันทึกตรงกับบทสนทนาผ่านช่องทางต่างๆ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกัน เราจะทำการหยุดรายการนั้นจนกว่าลูกค้าจะสามารถยื่นเอกสารประกอบเพื่อให้รายการนั้นถูกต้อง และสมเหตุสมผลภายใต้กฏหมายป้องกันการฟอกเงิน
 
  เราจะทำการคืนเงินโดยทันทีโดยหักยอด 0.90% จากยอดรับจริงหากรายการนั้นได้ถูกสั่งจ่ายเป็นเงินสดเข้ายังบัญชีธนาคารของเราโดยตรง รวมถึงหักอีก 10 ปอนด์เป็นค่าดำเนินการปรับก่อนที่จะสั่งจ่ายกลับไปยังบัญชีต้นทางในสหราชอาณาจักร
ลูกค้าที่ชำระเงินสดตรงเข้าบัญชีของเราจะได้รับคำเตือนเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นอีกในอนาคต ซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นอีก เราจะทำการเพิกถอนสมาชิก และตัดความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และตัวลูกค้า ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถใช้บริการกับเราได้อีกต่อไป
ทางบริษัทมีการตรวจสอบความถี่ในการส่งเงินเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ หากตรวจพบจุดน่าสงสัยเราจะติดต่อกลับหาลูกค้าเพื่อเรียกขอเอกสารประกอบตามความเหมาะสม หากมิได้รับความร่วมมือทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะรายงานไปยังหน่วยงาน NCA เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมายการเงินนานาชาติ
 
นโยบายป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินของเรา
  การฟอกเงินคือการแปลงเงิน ผ่านช่องทางจากเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นเงิน หรือการลงทุนที่ดูเหมือนว่าถูกต้องตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดแหล่งที่มาที่ผิดกฎหมายใด ๆ กฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้กับ บริษัท ซึ่งลูกค้าสามารถฝากและถอนเงินจากบัญชีของตนทำให้ บริษัท เอ แอน บีเจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) จำกัด ตลอดจนพนักงาน หรือตัวแทนของ บริษัท มีส่วนร่วมโดยเจตนา หรือพยายามที่จะมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมทางการเงินให้ไปเป็นตามกรอบของกฏหมายนานาชาติ และภายใต้เกณฑ์ของธนาคาร
 
ขั้นตอนการดำเนินการ
  วัตถุประสงค์ของกระบวนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) จำกัด คือเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างมีการระบุถึงมาตรฐานที่เหมาะสมในขณะที่ลดภาระการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และผลกระทบต่อลูกค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย (สหราชอาณาจักร) จำกัด มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือรัฐบาลในการต่อสู้กับการคุกคามของการฟอกเงิน และการจัดหาเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมการก่อการร้ายทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) จำกัด ได้สร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนสูง ระบบนี้จะจัดทำเอกสาร และตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของลูกค้ารวมถึงค้นหา และเก็บบันทึกรายละเอียดของธุรกรรมทั้งหมด
  บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) จำกัด ระมัดระวังติดตามกิจกรรมการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย และมีนัยสำคัญและรายงานกิจกรรมดังกล่าว 'ให้ข้อมูลที่ทันเวลา และครบถ้วน' แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบการรายงานและเพื่อปกป้องธุรกิจกรอบกฎหมายให้การคุ้มครองตามกฎหมายแก่ผู้ให้บริการข้อมูลดังกล่าว
เพื่อลดความเสี่ยงในการฟอกเงิน และอาชญากรด้านการเงิน บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) ไม่รับเงินมัดจำเงินสด และไม่เบิกจ่ายเงินสดในทุกกรณี บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะดำเนินการชำระเงินในขั้นตอนใดๆ ซึ่งเชื่อว่าการชำระเงินดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับการกระทำใดๆ เพื่อฟอกเงิน หรือกิจกรรมที่ผิดกฏหมาย เรามีสิทธิแจ้งให้ลูกค้าทราบว่ามีการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย และเราสามารถเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หยุดทำธุรกรรม ตัดความเป็นสมาชิก ตลอดจนรายงานรัฐบาลทั้งตัวบุคคล องค์กร ผู้รับเงินปลายทาง และรายละเอียดอื่นๆ ได้
 
การเปิดเผยเพิ่มเติมด้านเอกสาร
เอกสารรับรองตัวบุคคล
  เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) จำกัด  ต้องใช้เอกสารสองชุดเพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า
  เอกสารแรกที่เราต้องการคือ เอกสารที่ระบุโดยรัฐบาลออกตามกฎหมายพร้อมกับภาพของลูกค้า เป็นหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง หรือ ใบอนุญาตขับขี่อย่างใดอย่างหนึ่ง (ใบอนุญาตขับขี่ของสหราชอาณาจักรสามารถใช้เป็นหลักฐานสำหรับผู้สมัครเป็นหลักฐาน หรือหลักฐานที่อยู่ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  เอกสารที่สองที่เราต้องการคือเอกสารับรองที่อยู่ ซึ่งอาจใช้ใบแจ้งหนี้ที่มีชื่อของลูกค้าเอง และที่อยู่จริงไม่เกิน 3 เดือน อาจเป็นใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคใบแจ้งยอดธนาคารหรือใบเสร็จอื่น ๆ ที่มีชื่อและที่อยู่ของลูกค้าจากองค์กรที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล เช่น บิลโทรศัพท์บ้าน บิลค่าน้ำ-ค่าไฟ หรือ จดหมายเสตทเม้นส์จากธนาคาร เป็นต้น
 
นโยบายตรวจสอบลูกค้า-บุคคล
  เพื่อความมั่นใจว่าเอกสารทุกชิ้นที่เราได้รับมานั้น ถูกต้อง และตรงกับเจ้าของที่ยื่นมาจริง มิได้ถูกนำมาปลอมแปลง หรือขโมยมา เราอาจติดต่อกับลูกค้าตามวิธีช่องทางเรียลไทม์เช่น Skype, Facetime, Webcam เนื่องจากเหตุผลในการตรวจสอบการทุจริตในข้อมูล และลูกค้าของเราก่อนรับรองการสมัครสมาชิกเสร็จสิ้น
 
  บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) จำกัด ยังเรียกขอให้ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มการสมัครบัญชีที่ลงนามโดยสมบูรณ์ และลงนามโดยทางร่างกายเพื่อส่งให้ บริษัท ลูกค้าต้องส่งข้อมูลการระบุตัวบุคคล และข้อมูลการติดต่อที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันเวลาทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงินฝากและการถอนเงิน
  บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) จำกัด ต้องการให้เงินที่โอนมาจากลูกค้าทั้งหมดปรากฏชื่อของลูกในรายการสั่งจ่ายธนาคาร หรือสั่งจ่ายผ่านบัตรเดบิต หรือเครดิตที่ตรงกับชื่อที่ขึ้นทะเบียนไว้กับเรา ทางบริษัท ไม่ยอมรับการชำระเงินของบุคคลที่สามที่ไม่ตรงกับรายการผู้ขึ้นทะเบียนสมาชิก หรือพยายามปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น สำหรับการสั่งจ่ายอาจถอนเงินออกจากชื่อบัญชีผู้รับคนเดียวกัน สำหรับการสั่งจ่ายที่มีชื่อผู้รับ และรายละเอียดที่อยู่ต้องตรงกับชื่อของลูกค้าทั้งหมดในบันทึกของเรา ลูกค้าต้องโอนเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารภายใต้ระบบอิเล็กทรอนิคเท่านั้น โดยสั่งจ่ายผ่านธนาคารของตนผ่านหน้าเคาร์เตอร์ธนาคาร ระบบโทรศัพท์ หรือออนไลน์ได้ หากสั่งเงินผ่านบัตร ชื่อบนบัตรลูกค้าจำเป็นต้องตรงกับชื่อที่ขึ้นทะเบียนสมาชิกเพื่อให้แน่ใจว่าบัตรนั้นไม่ใช่ของบุคคลที่บริษัทไม่รู้จัก หากคุณมีข้อซักถามใดๆ โปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
12) เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
  เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เรา ลิงค์ในเว็บไซต์นี้จะทำให้คุณออกจาก www.ab-money.co.uk เพิ่งไปทำรายการบนเว็บไซต์อื่นที่เป็นคู่ค้า หรือพันธมิตรทางการค้า เช่น ธนาคาร วีซ่า มาสเตอร์การ์ด เอเจนท์ของเรานอกเหนือจากราชอาณาจักร และบริษัทการเงินอื่นๆ ซึ่งเป็นคู่ค้ากับเราภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน และข้อกำหนด และคำแนะนำอื่น ๆ ที่มีอยู่ในแต่ละเว็บไซต์ดังกล่าว ในกรณีที่ข้อกำหนดใด ๆ ที่มีเนื้อหาขัดแย้งกับข้อกำหนดในการให้บริการ หรือข้อตกลง และคำแนะนำอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าวข้อกำหนดในการให้บริการ และข้อกำหนด และคำแนะนำอื่น ๆ สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
  คุณตกลงที่จะคลิกลิงก์ และทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดในการให้บริการและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่พบในเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ที่เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงและปฏิบัติตามเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือลิงค์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือการปรับปรุงเว็บไซต์ดังกล่าว เราให้ลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวกและการรวมลิงก์ใด ๆ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการรับรองโดยเว็บไซต์ของเรา
 
13) การปกป้องข้อมูล และความเป็นอิสระของข้อมูล (ICO)
  เราได้ลงทะเบียนตัวควบคุมข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐบาล หรือ Information Commissioner’s Office  (ICO) ในส่วนของการโอนเงินรายละเอียดของการประมวลผล ;
  ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายกว้าง ๆ เกี่ยวกับวิธีที่ผู้ควบคุมองค์กร / ข้อมูลประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อทำความเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลคุณอาจต้องอ้างอิงถึงการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลที่คุณได้รับโปรดตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรจัดเตรียมไว้หรือติดต่อองค์กรเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณ
เหตุผล / วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
  เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เราสามารถให้บริการด้านธนาคารแก่ลูกค้าของเรารวมถึงการจัดการบัญชีของตน การส่งเสริม และโฆษณาผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา การจัดการ และการสนับสนุนพนักงานของเรา การรักษาความลับ และผลประโยชน์ของลูกค้า การรักษาบัญชี และการบันทึกของเราเอง การใช้ระบบกล้องวงจรปิด ระบบอัดเสียงบทสนทนา และในการป้องกัน ในการตรวจจับอาชญากรรม นอกจากนี้เรายังดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลหากถูกเรียกขอจากภาครัฐบาล หรือ อำนาจศาลท้องถิ่น
 
14) การชำระเงินผ่านบัตรเดบิต-เครดิต ผ่านทางระบบโทรศัพท์ หรือบนหน้าเวปไซค์
 1. ระบบการสั่งจ่ายเงินผ่านบัตรเดบิต-เครดิต ผ่านทางระบบโทรศัพท์ หรือบนหน้าเวปไซค์ เราขอสงวนสิทธิ์สิทธิ์ให้บริการเฉพาะลูกค้าสมาชิกเท่านั้น
 2. ทางบริษัทไม่ทำธุรกรรมหักเงินผ่านบัตร และคืนเงินกลับเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า
 3. เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อ หากเราสงสัยว่ามีการใช้งาน หรือการทำรายการของคุณในกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตร หรือฉ้อโกง หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนละเมิดการใช้บัตรของผู้อื่น หรือได้รับการยินยอมจากเจ้าของบัตร แต่ชื่อบัตรไม่ตรงกับชื่อที่ขึ้นทะเบียนสมาชิกไว้
 4. หากลูกค้าทำรายการ และขอยกเลิกรายการ พร้อมขอเงินคืนสามารถทำได้ทั้งแบบด่วน และแบบปกติหากทางบริษัทยังไม่ได้โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารผู้รับเงิน นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารสำหรับการทำธุรกรรมคืนเงินแต่ละครั้งตามเงื่อนไขของระบบวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด
 5. เมื่อคุณได้รับข้อความยืนยันการสั่งจ่ายผ่านทาง text message (sms) หรืออีเมลนั่นหมายความว่าเงินของคุณกำลังเข้าสู่บัญชีธนาคารที่คุณเป็นผู้รับเงิน ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อของคุณ หรือขอคืนเงินได้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้องก่อนสั่งการชำระเงิน และทำรายการกับเรา
 6. ลูกค้าเข้าใจ และยอมรับค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันไประหว่างบัตรเดบิต / บัตรเครดิต ภายใต้ระบบโอนเงินผ่านระหว่างประเทศซึ่งยอดหักเงินจากบัญชีของคุณจะเป็นยอดสั่งจ่ายที่รวมค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว
 7. บริษัท ไม่รับชำระเงินจากบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรส
 8. หากคุณใช้ทำธุรกรรมผ่านบัตรเดบิต-เครดิตที่เป็นสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินปอนด์ / ยูโร / โครนสวีเดน จำนวนเงินที่ถูกหักออกจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีอาจไม่ตรงกับยอดที่ตกลงไว้กับเรา เนื่องจากเป็นธุรกรรมที่แปลงเป็นเพื่อแปลงค่าสกุลเงินในบัญชีของคุณ ให้ตรงตามการเรียกเก็บในระบบวีซ่า และมาสเตอร์การ์ดในสกุลเงินปอนด์ / ยูโร / โครนสวีเดนของเรา โดยเรทที่เปลี่ยนไปนั้นถูกกำหนดโดยธนาคารของลูกค้า ซึ่งบริษัทไม่เกี่ยวข้องกับอัตราการชำระเงินผ่านบัตร และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทั้งวันขึ้นอยู่กับธนาคารของลูกค้า
 9. เมื่อคุณทำรายการผ่านทางโทรศัพท์ หรือทางเว็บไซต์ของเรา ระบบจะส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และอีเมล์แจ้งยืนยันการสั่งซื้อให้กับลูกค้าได้ทั่วโลก
 10. หากลูกค้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนเงินผ่านบัตรเดบิต-เครดิต คุณสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบริษัทโดยตรง
 11. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หรือกฏหมายที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง   

 

15) หน้านโยบายการตรวจสอบลูกค้าในการสั่งจ่ายผ่านบัตรเดบิต-เครดิต
  สำหรับการสั่งจ่ายผ่านบัตรเดบิต-เครดิตในครั้งแรกของลูกค้าแต่ละบุคคลนั้น ลูกค้าจำเป็นจะต้องขึ้นทะเบียนบัตรโดยการถ่ายรูปบัตรเดบิต-เครดิตของตนเอง โดยการปิดเลข 12 ตัวแรกของบัตร รวมถึงข้อมูลส่วนอื่นๆ ได้ ยกเว้นแต่ชื่อที่ปรากฏไว้บนหน้าบัตร และจึงจัดส่งมาให้เราผ่านทางอีเมล์ หรือช่องทางการสื่อสารทางอื่น
ชื่อที่ปรากฏบนหน้าบัตรนั้นจะต้องตรงกับชื่อบุคคลเดียวกันที่ขึ้นทะเบียนสมาชิกไว้กับเรา นอกจากนี้ตัวบัตรยังชี้ชัดประเภทว่าเป็นเดบิต หรือเครดิตการ์ดซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บต่างกัน หากลูกค้าสั่งจ่ายที่มีข้อมูลแตกต่างออกไปจากบัตรแรก จำเป็นจะต้องนำมาขึ้นทะเบียนใหม่ทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าของบัตรเป็นของบุคคลที่ขึ้นทะเบียนสมาชิก
 
15.1 การชำระเงินครั้งแรกด้วยบัตรเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยผู้ใช้บัตรจำเป็นต้องลงทะเบียนบัตรของตนก่อน
โดยให้ถ่ายภาพหน้าบัตรของตนอย่างชัดเจน (ไม่ใช่ด้านหลังบัตร) และส่งไฟล์ที่แนบมาให้เราทางเว็บไซต์ อีเมล์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของเรา เมื่อคุณได้ลงทะเบียนไว้อย่างสมบูรณ์แล้ว คุณจะได้รับการยืนยันในการขึ้นทะเบียนบัตรใหม่ทุกครั้ง และคุณสามารถสั่งโอนเงินโดยการชำระเงินผ่านบัตร และไม่จำเป็นต้องยืนยันบัตรของคุณอีก (ยกเว้นกรณีมีการเปลี่ยนบัตรใหม่)
 
15.2 ในกรณีที่รายละเอียดเลข 16 ของบัตร ชื่อ-นามสกุล หรือวันที่หมดอายุไม่ตรงกับรายละเอียดของลูกค้าที่ขึ้นทะเบียนสมาชิกของเรา รายการชำระเงินของคุณจะถูกเราเก็บไว้เพื่อตรวจสอบตามกฏหมายทางการเงินจนกว่าเราจะได้รับรายละเอียดที่สอดคล้องกันระหว่างผู้ใช้บัตรและบัตร
 
15.3 หากคุณได้เปลี่ยนบัตร หรือหากบัตรของคุณหมดอายุ และได้รับบัตรใบใหม่ คุณต้องลงทะเบียนบัตรใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรใหม่"
 

Slide background

archiproducts.com

A&B MONEY ACTIVITY

2008 - 2023

เริ่ม

Slide background

2008

จุดเริ่มต้น

...นึกย้อนกลับไปในวันแรกเริ่ม ทุกอย่างเริ่มต้นจากห้องเล็กๆ จากไอเดียแรกเริ่ม ที่จะต้องการสร้างบริษัทโอนเงินเป็นของคนไทย โดยไม่ต้องพึ่งพาคนต่างชาติ เราจดทะเบียนบริษัทในเมืองไทย และนำไอเดียดังกล่าวเข้าประชุมกับธนาคารพาณิชย์ และแบ๊งค์เองก็ขอเดิมในความฝันเล็กๆ ของเรา
...เราเริ่มธุรกิจจากมือถือ และ Laptop 1 เครื่อง เริ่มสร้างระบบ Network และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอย่างง่ายๆ ในการเก็บข้อมูลลูกค้า ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากในการที่จะทำให้ลูกค้าเชื่อถือเราในฐานะน้องใหม่ และที่เค้าต้องกล้าเดิมพันกับความเสี่ยงในการส่งเงินระหว่างประเทศ

บริษัทโอนเงินของคนไทย

ณ สหราชอาณาจักร

2009

A&B MONEY

Slide background

2009

...เราเริ่มจดเบียนบริษัท และยื่นขอใบอนุญาตในการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศกับ HMRC และ FCA (SPI Licence) โดยจัดตั้งที่เมือง London, UK และเริ่มออกสู่ตลาดอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นการเปิดตัวบริษัทโอนเงินของคนไทยรายแรกในสหราชอนาจักร ภายใต้ใบอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งเราได้เดินกระแสเงินร่วมกับ HSBC
...ในปีนั้นทุกอย่างเรียบง่าย ลูกค้าสามารถโอนเงินได้ในทุกระบบไม่ว่าจะเป็น เงินสด หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร และเราก็ค่อยๆ เติบโตมากขึ้นจากลูกค้าเพียงหลักสิบ ก็ก้าวกระโดดเป็นหลักพัน
2010
2008

A&B MONEY

Slide background

2010

... ต่อมาเราพัฒนาระบบ KYC และ AML เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการเดินการแสเงินในธุรกิจโอนเงิน เราทำงานอย่างหนักเพื่อชี้แนะให้คนไทยในต่างแดนส่งเงินภายใต้เงื่อนไขของธนาคาร และกฏหมายของสหราชอนาจักร ทำให้เราได้ถูกเชิญเข้าร่วมอภิปรายกับ SAB Miller Project ในการสอนองค์กร และบริษัทสำหรับการส่งเงินระหว่างประเทศภายใต้กฏหมายของ FCA
... เราเจาะเข้าหาตลาดในทุกกลุ่ม โดยเข้ากิจกรรมของไทยทั้งใน และนอกสถานที่ ในหลากหลายหัวเมืองใหญ่ใน UK ซึ่งทำให้เราได้ค้นพบคำถาม และความต้องการที่หลากหลายจากลูกค้าในทุกระดับ ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายสำหรับเราในการเฟ้นหา และทำความต้องการของตลาดให้เป็นจริง
2011
2009

SAB Miller Project

A&B Money Marketing 2010

CHISWICK THAI FESTIVAL Opening by Mayor of London & Thai Ambassador

DOO TV MEDIA – THAI CHANNEL TV IN UK

Slide background

2011

... เราจัดทีมการตลาดในการทำโปรโมชั่นหลากหลายรูปแบบ และหยิบยกสิ่งที่ดีที่สุดในระบบการโอนเงินขนาดใหญ่ มาประยุกข์ ใช้ให้กับลูกค้าของเรา โดยที่เรายังเดินทางอย่างต่อเนื่องไปหัวเมืองต่างๆ ใน UK
... เราเริ่มต้นไอเดียในการทำธุรกิจร่วมกับตลาดอื่นๆ เช่น บริษัทสิงห์, บริษัทจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน อย่าง West East Travel และ Best Deal Flight ตลอดจน ร้านอาหารชื่อดัง Thai Square เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้เข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มให้สามารถส่งเงินกลับบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2012
2010

Amthai Festival

Opening by Mayor of Manchester

Free Return Ticket to Thailand from A&B Money

Free Voucher £200 Dinner at Thai Square from A&B Money

Slide background

2012

... เราเริ่มทำตลาดร่วมกับงานกิจกรรรมคอนเสริตเป็นครั้งแรกโดยเปิดตัวร่วมกับเบียร์ช้างในคอนเสริต “คาราบาว” โดยให้ลูกค้าคนไทยทุกคนสามารถลงนามเพื่อส่งเงินกลับบ้านได้ฟรีชนิดไม่จำกัดวงเงินโอน
... ในขณะเดียวกันเราจัดโปรโมชั่น 12 เดือน 12 Even กับ A&B Money เพื่อลด แลก แจก แถม พร้อมของรางวัลมากมายผ่านทางหน้า Face Book และ Website เพื่อขอบคุณ และคืนกำไรให้กับลูกค้าของเรา
2013
2011

งานคอนเสิร์ต คาราบาว

กิจกรรม Like & Share แจกโอนฟรีทุกสัปดาห์

กิจกรรมโอนเงินรับทอง / กิจกรรมสงกรานต์แจก i-Pad
Slide background

2013

... นอกจากนี้เรายังมีส่วนช่วยเหลือวัดในการโปรโมทการเดินทางมาของ โฆษกชื่อดังอย่าง “คุณ ริวจิตสัมผัส” ที่เดินทางมาเพื่ออภิปรายเรื่อง “บาป ในการทำแท้ง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในศาสนา และเราเองก็ขอเข้าร่วมดูแลค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และความเป็นอยู่เพื่อให้งานอภิปรายสำเร็จลุล่วงไปได้
... งานพระพุทธศาสนา : เรามีเวลาจำกัด โดย ท่าน ว. วชิรเมธี โดยที่ A&B Money เข้าร่วมเพื่อส่งเงินจากผู้จิตศรัทธาของสมาคมกลับเมืองไทยโดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างไร
... เราขยายสาขาใหม่ในเมืองชิคาโก้ อิลินอย ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ใบอนุญาต FinCen และเป็นที่น่าตกใจที่เราเป็นบริษัทโอนเงินของคนไทยรายแรกเช่นกัน ซึ่งเรานำรากฐานโปรแกรมเดิม และรูปแบบการตลาดกที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเข้าเสนอ Bank of America และได้รับการตอบรับให้ทำธุรกิจได้
2014
2012

เรามีเวลาจำกัด

เราได้รับเกียรติให้เข้าร่วมกับกิจกรรมศาสนากับ ท่าน ว. วชิรเมธี เพื่อเป็นช่วยสมาคม
พระพุทธศาสนา กับการทำแท้ง โดย พระครูสุตพุทริวิเทศ และคุณริว จิตสัมผัส
Slide background

2014

... ทางบริษัทจัดเกมส์กิจกรรมภายใต้วันพิเศษต่างๆ ในเมืองไทยเพื่อขยายการตลาด และคืนกำไรให้ลูกค้า โดยร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ อย่าง Tesco, M&S, Sainsbury’s และ Waitrose ใน UK ในการแจก Gift Voucher เพื่อไปจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสบาย เราสร้างระบบใหม่ๆ ในตลาด โดยหยิบยกข้อได้เปรียบในแต่ละแห่งที่มีอยู่ในตลาด เช่น ความเร็วในการรับเงินปลายทางของ Western Union หรือ อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษระบบ Wholesale Rate สำหรับการโอนเงินในระบบ Swift ของบัญชีธุรกิจ หรือแม้กระทั่งการโอนเงินฟรีแบบเหมาจ่ายในตลาด FX Broker ซึ่งเราพยายามจัดหาจุดลงตัวให้เกิดความสมดุลในข้อดีที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับความต้องการของคนไทยในต่างแดน
2015
2013

PROMOTIONS

New Product : Reward Rate / Fast Track / Fix Rate
Marketing Campaign: Gift Voucher & Discount
เราร่วมสนับสนุนโครงการด้านกีฬาสำหรับเยาวชนไทย ที่เรียนในอังกฤษ ในด้านต่างๆ
Slide background

2015

... เราค่อยๆ เติบโตขึ้นจนเป็นบริษัทชั้นนำ และเป็นชื่อแรกๆ ที่คนไทยใน UK จะคิดถึงเวลาส่งเงินกลับเมืองไทย และภายใต้เสียงปากต่อปากในทุกระดับ ทำให้นักข่าวช่อง 5 “ห้องข่าวต่างประเทศ” เดินทางจากเมืองไทยมาเพื่อสัมภาษณ์เราในฐานะบริษัทโอนเงินของคนไทยรายแรก และเป็นบริษัทที่ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน
... เราได้รับเชิญจากสมาคมนักธุรกิจไทยใน UK เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่คนไทยในต่างแดนต้องเผชิญ และเราอยู่ในตัวแทนด้านการเงินที่ให้ความรู้ และหาช่องทางการแก้ไขปัญหาในสมาคม โดยในงานเราได้รับเกียรติสูงสุดรับของที่ระลึกจาก “ฟ้าหญิง จุฬาภรณ์”
... ในช่วงปลายปีเราได้รับเลือกให้เป็นบริษัทโอนเงินที่ดีที่สุดในการส่งเงินกลับเมืองไทย ภายใต้ชื่อว่า “The Best Money Transfer UK/THAILAND 2015” จาก สมาคม AI – Award Intelligence business ภายใต้ระบบการให้บริการ และปริมาณยอดส่งเงินที่มากที่สุดในการส่งเงินกลับเมืองไทยในตลาด
2016
2014

THE BEST MONEY TRANSFER UK/THAILAND

Meet Her Royal Highness Princess Chulabhorn
Songkran Festival at The Buddhapadipa Temple, London 2015
“บทสัมภาษณ์พิเศษ โดย ห้องข่าวต่างประเทศ ช่อง 5” และ การสัมภาษณ์พิเศษโดยแมกกาซีนไทย I-Asia
The Best Money Transfer UK/THAILAND award 2015
Slide background

2016

... เราได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง (FCA) ให้ขึ้นใบอนุญาตสูงสุดในยุโรป API Licence ซึ่งภายใต้ใบอนุญาตนี้เราสามารถดูแลกระแสเงินมากกว่า 38 ล้านยูโรขึ้นไป (1.44 พันล้านบาท) โดยที่เราติดต่อไปยังกระทรวงการคลัง และธนาคารกลางในประเทศต่างๆ ในยุโรป เพื่อขอใบอนุญาตเข้าไปทำธุรกรรมได้ โดยเราได้รับการตอบรับให้ทำธุรกรรมได้มากถึง 31 ประเทศในยุโรป และธนาคารของเราก็เชื่อมต่อระบบได้มากถึง 10 ประเทศ
... เราได้รับเชิญจากธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand) เพื่อชี้แจงระบบการจัดการด้านการเงิน และการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ในการนำเงินเข้าประเทศไทย ซึ่งมีประมาณมากถึง 1.75 พันล้านต่อปี และเราได้ยื่นขอใบอนุญาตโอนเงินในประเทศไทยอีกเช่นกัน ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย มีความเข้าใจ และชื่นชอบระบบของเรา ซึ่งคาดว่าใบอนุญาตนี้จะได้แล้วเสร็จภายในปี 2017
... นอกจากนี้เรายังเดินทางลงใต้ และเปิดอีกสาขานึงร่วมกับบริษัทโอนเงินชั้นนำที่ทำธุรกรรมด้านการเงินยาวนานกว่า 17 ปีในเมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี อย่าง Asia Foodland ซึ่งเราได้เชื่อมพันธมิตร 2 ประเทศ เพื่อรองรับตลาดคนไทยที่มากถึง 6 หมื่นคน
... เราเริ่มขยายสาขาไปยังยุโรปในประเทศสวีเดน ในเมือง Stockholm ซึ่งเป็นที่น่าตกใจว่ามีคนไทยมากกว่า 4 หมื่นคน และเราก็ได้รับการตอบรับจาก Finansinspektionen (FI) กระทรวงการคลังในสวีเดนที่เปิดไฟเขียวให้เรา พร้อมกับธนาคาร Handelsbanken Bank ในรับ และดูแลกระแสเงินของเราสวีเดน
... เราพัฒนาระบบ Website ใหม่ให้ทันสมัย และสามารถเชื่อมต่อในระบบ B2B คำสั่งกับธนาคารได้โดยตรง และสามารถเชื่อมระบบ E-Com ในระบบ Card Payment ผ่านหน้าเวปไซค์ และมือถือได้ทุกรุ่น ซึ่งลูกค้าของเราสามารถแจ้งโอนเงิน และรับเงินปลายทางเพียงแค่นิ้วสัมผัสได้ตลอดเวลา24 ชม.
... ในช่วงปลายปีเราได้รับเลือกให้เป็นบริษัทโอนเงินที่ดีที่สุดในการส่งเงินกลับเมืองไทย ภายใต้ชื่อว่า “The Best Money Transfer UK/THAILAND 2015” จาก สมาคม AI – Award Intelligence business ภายใต้ระบบการให้บริการ และปริมาณยอดส่งเงินที่มากที่สุดในการส่งเงินกลับเมืองไทยในตลาด
และปลายปี 2016, เราได้รับเลือกให้เป็นบริษัทโอนเงินที่ดีที่สุดอีกครั้ง ซึ่งนับเป็นรางวัล 2 ปีซ้อน จาก Wealth & Finance international (The CPD Certification Service) และบันทึกลงนิตยสาร พร้อมโล่คริสตัลเกียรติคุณ
2017
2015

A&B MONEY GERMANY & SWEDEN

A&B Money Office in Berlin, German
Stockholm Thai Festival Park, Sweden 2016
ภายใน UK, เรายังทำตลาดต่อเนื่องโดยจัด 3 กิจกรรมหลักร่วมกับงานคอนเสริตลูกทุ่งชื่อดังอย่าง “จินตรา” และ ขาร็อคอย่าง body slam
Modify new website and connect in B2B and E-Com
Slide background

2017

... ในปีนี้เราจำเป็นต้องต้องย้ายออฟฟิศในลอนดอนใหม่ เพื่อให้มีพื้นที่มากพอที่จะรองรับระบบเซิฟเวอร์ และบุคลากรให้รองรับกับปริมาณอีก 2 ประเทศที่เราได้เปิดสาขาไว้ในปี 2016 รวมถึงประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป
... หลังจากได้ฐานบัญชาการในยุโรป เราเปิดตลาดต้อนรับคนไทยที่มากกว่า 1 แสนคน ภายใต้การต้อนรับที่อบอุ่นการจากวัดพุทธวิหาร ณ กรุงเบอลิน และพี่น้องคนไทยในประเทศเยอรมันนี รวมถึงกิจกรรมวันสงกรานต์ที่วัดพุทธปรทีป และวัดพุทธรามก็เสียงตอบรับได้มากในการส่งเงินกลับบ้าน
กิจกรรมวันสงกรานต์ที่วัดพุทธปทีป และวัดพุทธารามก็เสียงตอบรับได้มากในการส่งเงินกลับบ้าน
2016

NEW OFFICE

A&B MONEY GERMANY 2017
2017
Slide background

2018

A&B Money Plus Grand Opening '
ธนาคารของคนไทยรายแรกใน UK และยุโรป'
เราประสบความสำเร็จในการค้ากับธุรกิจในกลุ่มของ "อาลีบาบา" เพื่อเชื่อมต่อกระแสเงินกับประเทศจีน และฮ่องกง
2017

A&B Money Plus ธนาคารของคนไทยรายแรกใน UK และยุโรป

บัตรเดบิตการ์ดภายใต้อำนาจของ Master Card ที่จับจ่าย หรือกดเงินสดได้ทั่วโลก
เราประกาศเปิดตัวระบบโปรแกรมบัญชีธนาคารภายใต้ชื่อ A&B Money Plus ที่โรงแรม Novotel ณ เมืองลอนดอนในเดือนพฤศจิกายน 2018
เราเป็นผู้ให้บริการระบบบัญชีธนาคารของคนไทยรายแรกใน UK และสหภาพยุโรปภายใต้ระบบมาตรฐานธนาคารสากล
Global 100 Award 2018
The Best Money Transfer UK/THAILAND
2019
Slide background

2019

A&B Plus Business บัญชีธุรกิจเพื่อตอบรับทุกธุรกิจในฝันของคุณ

สืบเนื่องที่เราก้าวขึ้นสู่ธุรกิจธนาคารและเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปลายปี 2018 เพื่อให้บริการด้านบัญชี 2 สกุลเงินหลักคือ เงินปอนด์ และยูโร พร้อมระบบ Online Banking และบัตร MasterCard ที่สามารถตรวจสอบ และจับจ่ายใช้สอยได้ทั่วโลก 24 ชั่วโมง
เราได้รับเชิญให้เข้าประชุมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อชี้แจงถึงรูปแบบการกระจายรายยอดเงินระหว่างยุโรป และเอเซีย ตลอดถึงนโยบายการการป้องกันการฟอกเงิน และระบบความปลอดภัยของข้อมูล
2018
2019
เราได้รับเลือกจาก Secured Trading บริษัท Acquirer ชั้นนำในยุโรปให้เป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจอย่างเป็นทางการ เพื่อรองรับ และให้บริการด้านนวัติกรรมการโอนเงินผ่านบัตร และโอนเข้าบัญชีธนาคารของ A&B Money
A&B Money ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมประชุม และฟังคำปราศรัยจาก Bank of England (BOE) เกี่ยวกับแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจาก 'Brexit' ในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ 2019 โดยสมาชิกวุฒิสภาโดย ร๊อป' (Rob Elder) ออกมาสรุปภาพรวมหลายปัจจัยเศรษฐกิจหลายด้าน ไม่ว่าจะด้านการลงทุน, นำเข้า-ส่งออก, อสังหาริมทรัพย์, รายได้-ภาษี และหนีไม่พ้นเรื่อง 'อัตราแลกเปลี่ยน' ของเงินปอนด์ และยูโร
ปิดฉากด้วยรางวัลจาก Global 100 ที่ขนานนามเราให้เป็น ‘ผู้นำด้านการบริการโอนเงินระหว่างประเทศ และบัญชีธนาคารแห่งปี 2019’ ด้วยความสำเร็จที่เราประสบความสำเร็จกับตลาดจีน, พาร์ทเนอร์ธุรกิจกับบริการการ์ดชั้นนำ รวมถึงระบบบัญชีธนาคารที่เปิดอย่างเป็นทางการดันยอดธุรกิจสูงเพิ่มขึ้นอีก 137% จากปีที่ผ่านมา
Slide background

2020

A&B Money Plus Business บุกตลาด MSBs และ PSPs

กลุ่ม MSBs ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มียอด volume ในกลุ่มอุตสหกรรมด้านการเงินกว่า 30% จากทั่วประเทศ เราประสบความสำเร็จในการเปิดบัญชีธุรกิจให้หลากหลายวงการ ตั้งแต่กลุ่ม SME จนไปถึงกลุ่ม MSBs อย่าง ธุรกิจโอนเงิน, โรงรับจำนำ, FOREX รวมถึงไปบริษัทประกันภัย ทำการขยายตลาดของเรานั้นเติบโตแบบก้าวกระโดดใน Bank Sector ในนามของ A&B Money Plus
เราวางแผนรับมือกับการแยกตัวระหว่าง UK และสหภาพยุโรปในปัญหา Brexit ที่กระทบให้อำนาจด้านกฏหมายธนาคารเพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกรรมต่อไปได้ในในกลุ่ม EEA
รัฐบาลประกาศ “Lockdown” ถึง 2 ครั้งในช่วงโรคระบาด Covid19 ซึ่งเราได้พลิกสถานการณ์ในการให้ธุรกรรมในระบบ remote โดยเจ้าหน้าที่ทำงานจากที่บ้าน ซึ่งเป็นการใช้งานจริงในแผนสำรองภายใต้มาตรฐาน ISO 14001
2019
กลับสู่หน้าหลัก
ปิดท้ายในช่วงสิ้นปีที่เราได้ตัดสินใจทำโปรเจคยักษ์ในการยื่นขอใบอนุญาติสูงสุดจากกระทรวงการคลัง ที่จะเปลี่ยนสถานะจาก “บริษัท” เป็น “ธนาคาร” ในนาม Authorised Electronic Money Issuer หรือ ผู้ให้บริการด้านบัญชีธนาคารในระบบอิเล็กทรอนิค และก่อสร้างระบบ Banking Platform ของเราเองที่เชื่อมต่อ API กับแบงค์นานาชาติในสกุลเงินต่างๆ ทั่วโลก
Slide background

2021

OPEN NEW PLUS ACCOUNT

ภายใต้เพดานสูง A&B Money จำเป็นต้องผ่านกำแพงใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรเจคใหญ่ที่สุดของปี ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานที่กระทรวงการคลังยอมรับ และเป็น Big Firm ระดับโลกอย่าง Ocreus Group ซึ่งตรวจสอบระบบการทำงานในมาตรฐานของธนาคารสากล
Covid-19 ไม่ได้เป็นอุปสรรคของเราในการสร้างพันมิตรด้านการค้า และขยายตลาดสากล โดยเปลี่ยนรูปแบบการประชุมผ่านสื่อออนไลน์ทั้งหมดแทน
A&B Money รายได้เติบโตขึ้นกว่า 36.45% และปิดยอดขายเพียงเดือนเดียวที่ 8.44 ล้านปอนด์ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการทำลายสถิติเก่าที่ทำไว้ปีที่แล้วคือ 5.48 ล้านปอนด์ในเดือนสิงหาคม 2020
ต่อเนื่องจากการ Lockdown ในปีที่ผ่านมา เราพัฒนารูปแบบการนำเสนอ และการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งเรามีการจัด live show เพื่อสอน และอธิบายถึงการใช้งานตัวบัญชีธนาคาร รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ การตลาด
เราสร้าง Channel ผ่าน Youtube โดยใช้ชื่อว่า A&B Reality เพื่อสร้างสีสรร และความบันเทิงในรูปแบบของวีดีโอถึงเหตุการณ์จำลองที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งเงินระหว่างประเทศ และบัญชีธนาคาร
เรากลับมาทำงานเต็มรูปแบบอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ Covid-19 ลดน้อยลง เราได้ออกไปพักผ่อน และสูดอาการที่ชายทะเลในเมือง Bournemouth เพื่อเติมพลังให้กับทีมงานหลังฝ่าฟันเหตุการณ์โรคระบาดร่วมกันมา
เราเปิดรูปแบบการให้บริการด้าน Digital Banking ภายใต้ใบอนุญาติ AEMI กับกระทรวงการคลังในราชอนาจักร ซึ่งให้บริการด้านบัญชีธนาคารในหลากหลายสกุลเงิน ทั้งบัญชีบุคคล และบัญชีธุรกิจ พร้อมกับบัตรมาสเตอร์การ์ดที่สามารถจับจ่ายได้ทั่วโลก
ภายใต้การแข่งขันในตลาดใหญ่ในกลุ่ม Fintech ด้วยกัน เราได้พัฒนาระบบสกุลเงินหลากหลายถึง 35 สกุลเงิน และสามารถสั่งจ่ายผ่านมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ได้มากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก
2020
กลับสู่หน้าหลัก
Slide background

2022

เราบุกตลาด 4 หัวเมืองใหญ่ทั่วราชอนาจักร ภายใต้ กิจกรรม Magic of A&B Plus กับแคมเปญพิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีในงาน ที่รับทันที 10 ปอนด์ในบัญชีใหม่ พร้อมลุ้นทอง 8 เส้น live แจกกันในงาน ตลอดลุ้นรับ i-Pad สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีพลัสในปีนี้
Nottingham - July 2022
Manchester - June 2022
Cambridge - August 2022
London - September 2022
2023
2021
Slide background

2023

Home
2022
สืบเนื่องจากความสำเร็จ และการตอบรับที่ดีเยี่ยมที่เราบุกตลาด 4 หัวเมืองใหญ่ในปีที่แล้ว ทำให้เราตัดสินใจเป็นผู้สนับสนุนหลักในงาน 'สงกรานต์' ณ วัดพุทธทีป เมืองลอนดอน
และเป็นอีกครั้งที่เรากลับไปหาลูกค้าใน 2 หัวเมืองใหญ่อย่าง ไบรตัน และ ลอนดอน ภายใต้กิจกรรม Magic of A&B Plus กับแคมเปญพิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีในงาน ที่รับทันที 10 ปอนด์ในบัญชีใหม่ พร้อมลุ้นทอง 8 เส้น live แจกกันในงาน ตลอดลุ้นรับ i-Pad สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีพลัสในปีนี้
Buddhapadipa Temple, London- April 2023
Brighton- August 2023
London- September 2023

ส่งเงิน-โอนเงิน ได้อย่างไร?

โอนเงินด่วน รับเงินปลายทางในวันเดียว?

เรทดีกว่าธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด?

เชื่อถือได้แค่ไหน?

ความปลอดภัยในการโอนเงิน?

ราคาถูกกว่าธนาคาร และร้านโอนเงินทั่วไป?

ทำไมต้อง A&B MONEY?

ทำไมต้อง A&B MONEY?

บนเส้นทางที่ยาวนานในการส่งเงินกลับเมืองไทยและทั่วโลก เราพบคำถามและความต้องการที่หลากหลายจากลูกค้าในทุกระดับชั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่ทำให้เราต้องค้นหาและพัฒนา“สิ่งที่ดีที่สุด”ในรูปแบบการโอนเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มความคุ้มค่าของยอดเงินให้เกิดมูลค่าสูงสุด จากการทำงานอย่างหนักเรา“เปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้”ให้ “เป็นสิ่งที่เป็นไปได้” และนั่นทำให้เรากลายเป็นผู้นำอันดับหนึ่งที่พลิกโฉมรูปแบบการโอนเงินเดิมๆ ที่คุณรู้จักโดยเปรียบเปรียบกับธนาคาร และร้านโอนเงินตามท้องถนนทั่วไป

ราคาถูกกว่าธนาคาร และร้านโอนเงินทั่วไป?

  โอนเงินถูก ส่งเงินฟรี - เราให้เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิกใหม่ได้โอนเงินฟรีทันที 1 ครั้ง รวมถึงสมาชิกเก่าที่แนะนำเพื่อนคุณมาสมัครสมาชิกกับเรา จะได้รับสิทธิ์โอนฟรีตามจำนวนเพื่อนที่แนะนำมา ค่าโอนเริ่มต้นเพียง 2 ปอนด์ และ 2 ยูโร ในการส่งเงินกลับเมืองไทย และหยุดค่าบริการสูงสุดที่ 25 ปอนด์ / 25 ยูโร สำหรับยอดโอนตั้งแต่ 2,000 ปอนด์ / ยูโร ขึ้นไป

ความปลอดภัยในการโอนเงิน?

  Server ของบริษัทเชื่อมตรงกับ Visa / Master Card รวมถึง เชื่อมตรงในระบบ B2B กับธนาคารโดยตรง นั่นแปลว่ากระแสเงินตั้งแต่ต้นทาง ถึงปลายทางได้รับการดูแลความปลอดภัยจากธนาคารทั้งหมด

เชื่อถือได้แค่ไหน?

  เราเป็นบริษัทโอนเงินรายแรกของคนไทยที่จัดตั้งในรูปของบริษัทใน 4 ประเทศ และมีใบอนุญาตในการทำธุรกรรมการเงินกว่า 32 ประเทศทั่วโลก คุณสามารถเข้าไปดูได้ที่ ‘สาขาและใบอนุญาติ และเรายังได้รับรางวัล และเกียรติยศมากมาย โดยที่คุณสามารถเข้าไปดูได้ที่ รางวัลและเกียรติยศ’.

เรทดีกว่าธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด?

  เราให้เรทที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา โดยเทียบเท่า On Shore Rate จากธนาคารในเมืองไทย และ Wholesale Rate สำหรับลูกค้าธุรกิจ หรือลูกค้าทั่วไปที่โอนเงินเยอะ และส่งเงินก้อนใหญ่ตั้งแต่ 5,000 ปอนด์ / ยูโร ขึ้นไป

โอนเงินกลับเมืองไทยด่วนเพียง 5-10 นาที จากอังกฤษ UK และสหภาพยุโรป EEA ถึงบัญชีปลายทางผู้รับเงินในเมืองไทย ซึ่งระบบจะแจ้งการยืนยันผ่านทางอีเมล์ และ text message ทันทีเมื่อรายการเสร็จสิ้น
การโอนเงินไป UK และยุโรปจากเมืองไทยจะรับภายในวันเดียวกัน และไม่เกิน 2 วันทำการในบางประเทศ (ขึ้นอยู่กับระบบธนาคารผู้รับปลายทาง)

โอนเงินด่วน รับเงินปลายทางในวันเดียว?

ส่งเงิน-โอนเงิน ได้อย่างไร?

 - คุณสามารถโอนเงินได้ในระบบ Bank Transfer จาก Online Banking และเคาร์เตอร์ธนาคารใกล้บ้านคุณ
 - คุณสามารถโอนเงินผ่านบัตรเดบิต / เครดิต ได้ทั่วโลก ผ่านหน้าเวปไซค์ของเรา หรือ E-Mobile ผ่านมือถือทุกรุ่น หรือติดต่อมาหาเจ้าหน้าที่ของเราได้โดยตรง

เชื่อถือได้อย่างไร?

การส่งเงินรวดเร็วมากแค่ไหน?

ทำไมเราต้องขอเอกสารสนับสนุนในการโอนเงิน?

ลูกค้าจะแน่ใจได้อย่างไร ว่าเอกสารถูกเก็บอย่างปลอดภัย?

ทำไมต้องสมัครสมาชิกกับเรา?

ทำไมต้องใช้ พาสปอร์ต และ จดหมายรับรองที่อยู่ ในการสมัครสมาชิก?

BANK

กระบวนการส่งเงินมีความปลอดภัยมากแค่ไหน?

หลักเกณฑ์ของธนาคาร

หลักเกณฑ์และกฎเกณท์ของธนาคาร

บริษัทของเราปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านกฏหมายการเงินของสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา รวมถึงกฎเกณท์ของธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศให้ลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด รวดเร็ว และปลอดภัย ทั้งลูกค้าบุคคล และลูกค้ากลุ่มธุรกิจ ทีมงานของเราได้รับการอบรมเป็นอย่างดีจากผู้รายงานการฟอกเงิน (MLRO) เพื่อให้มั่นใจว่าทุกรายการการโอนเงินไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และผู้ก่อการร้ายทางการเงิน บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) จำกัด และกลุ่มตัวแทนจากของบริษัทจากทั่วโลกจะไม่ข้องเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน

หลักเกณฑ์ของธนาคาร

ทำไมต้องสมัครสมาชิกกับเรา?

เพื่อให้สอดคล้องกับ กฏหมาย KYC (Know your Customer) และ KYB (Know your Business) เราต้องแน่ใจว่าลูกค้าของเราคือใคร ทำให้เราต้องของเอกสารเพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคล หรือเอกสารของนิติบุคคลซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้ล้วนสอดคล้องกับกฏเกณท์ของธนาคาร และกฏหมายทั่วโลกที่บังคับใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ส่งเงิน และผู้รับเงินนั้นส่งเงินระหว่างกันภายใต้การควบคุมของกฏหมายนานาชาติ

ทำไมต้องสมัครสมาชิกกับเรา?

???

ทำไมต้องใช้ พาสปอร์ต และ จดหมายรับรองที่อยู่ ในการสมัครสมาชิก?

กระบวนการ KYC เป็นการทำให้บริษัทรู้จักตัวลูกค้าอย่างละเอียด ดังนั้นเอกสารการยืนยันตัวบุคคล คือ พาสปอร์ต และ รับรองที่อยู่ อย่าง จดหมายรับรองที่อยู่ จึงเป็นเอกสารสำคัญที่เราต้องการ ซึ่งเอกสารยืนยันและรับรองเหล่านี้ ล้วนเป็นเอกสารที่ธนาคารต้องการเช่นเดียวกับการที่ลูกค้าไปเปิดบันชีที่ธนาคาร

เอกสารรับรองตัวบุคคล (เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- พาสปอร์ค
- บัตรเลือกตั้ง
- ใบขับขี่
- บัตรยืนยันตัวบุคคล (ซึ่งขึ้นอยู่กับความพอใจของธนาคาร)
เอกสารรับรองที่อยู่
- บิลต่างๆที่รัฐบาลรับรอง
- รายการบัญชีเดินเงินย้อนหลัง ที่ได้รับทางไปรษณีย์ มีตราธนาคาร หรือตราประทับ
- จดหมายรับรองการทำงาน
- เอกสารอื่นๆ / จดหมายที่ออกโดยองค์กรรัฐบาล

เนื่องจากบริษัทต้องปฎิบัติตามกฎหมายแหล่งที่มาของเงิน เพื่อสอดคล้องกับกฏหมายการฟอกเงิน ปี 2550 เราจึงต้องการเอกสารสนับสนุนในการโอนเงิน ทั้ง 2 ทาง คือ เงินมาจากไหน และ โอนไปให้ใคร กฎหมาย 8 เพื่อตรวจสอบรายการโอนเงิน และ กฎหมาย 14 เพื่อป้องกันการส่งเงินให้บุคคลที่ถูกคว่ำบาตรทางการเงิน เราต้องการแน่ใจว่าทุกๆรายการโอนเงินนั้นเป็นเงินที่ถูกต้องทางกฎหมาย และเป็นไปตามกฏเกณท์ของรัฐบาล ทำให้ต้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการโอนเงิน อย่างไร ก็ตามรายการโอนเงินนั้นอาจถูก ล็อคชั่วคราวได้ หากยังอยู่ในกระบวนการสืบสวนแหล่งที่มาและที่ไปของเงิน

ทำไมเราต้องขอเอกสารสนับสนุนในการโอนเงิน?

ลูกค้าจะแน่ใจได้อย่างไร ว่าเอกสารถูกเก็บอย่างปลอดภัย?

SECURE

เอกสารทั้งหมดจะถูกเก็บอย่างปลอดภัย ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานเดียวกับธนาคาร ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารทุกอย่างจะไม่ถูกแชร์ต่อไปยังบุคคลที่ 3 ภายใต้มาตรฐานการควบคุมของ ICO และ PCI DSS ข้อมูลของลูกค้าจะถูกเรียกใช้เพื่อประโยชน์ระหว่างบริษัท และลูกค้าเพียงเท่านั้น และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมความเสี่ยงที่ถูกทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Compliance เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมระหว่างลูกค้านั้นเป็นไปภายใต้กฏหมาย

กระบวนการส่งเงินมีความปลอดภัยมากแค่ไหน?

เรามีระบบการซื้อ-ขายค่าเงินภายใต้ระบบ Swift Payment และ Acquiring ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยเดียวกับธนาคารทั่วไป และสำหรับระบบการรับเงินผ่านบัตร Debit/Credit ของลูกค้านั้นเป็นระบบที่ต่ออัตโนมัติถึง วีซ่า และมาสเตอร์การ์ดโดยตรง ส่วนระบบการโอนเงิน อย่างเช่น การโอนเงินออนไลน์จะเป็นระบบเชื่อมต่ออัตโนมัติระหว่างธนาคารถึงธนาคาร เงินของลูกค้าทั้งหมดจะได้รับความคุ้มครองป้องกันจากระบบธนาคารอีกชั้นหนึ่ง

KYC

เชื่อถือได้อย่างไร?

  บริษัทของเราจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายกับกระทรวงการคลังกับราชอนาจักร (FCA) และขึ้นตรงกับหน่วยงานปราบปรามการฟอกเงินที่อยู่ภายใต้หน่วยงานสรรพากรอังกฤษ (HMRC) เรายังยื่นขอใบอนุญาตทำธุรกรรมกับสหภาพยุโรปทำให้เราได้รับใบอนุญาตอีก 32 ประเทศอีกด้วย


  ทางบริษัทขึ้นทะเบียนนิติบุคคลกับหน่วยงานสรรพากรแห่งสหรัฐอเมริกา (IRS) ณ รัฐอิลินอย เมืองชิคาโก ซึ่งได้ขึ้นใบอนุญาตทำธุรกรรมด้านโอนเงินกับ FinCEN อีกด้วย


  ด้านความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิค..เราได้รับใบอนุญาตกับหน่วยงานการเก็บข้อมูล และปกป้องข้อมูลลูกค้าจาก ICO รวมถึงระบบมาตรฐานการปกป้องข้อมูลบัตร และการป้องกันการโจรกรรมการเงินผ่านบัตรกับ PCI DSS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับธนาคารนานาชาติ

เชื่อถือได้อย่างไร?

การส่งเงินรวดเร็วมากแค่ไหน?

โอนเงินกลับเมืองไทยด่วนเพียง 5-10 นาที จากอังกฤษ UK และสหภาพยุโรป EEA ถึงบัญชีปลายทางผู้รับเงินในเมืองไทย ซึ่งระบบจะแจ้งการยืนยันผ่านทางอีเมล์ และ text message ทันทีเมื่อรายการเสร็จสิ้น
การโอนเงินไป UK และยุโรปจากเมืองไทยจะรับภายในวันเดียวกัน และไม่เกิน 2 วันทำการในบางประเทศ (ขึ้นอยู่กับระบบธนาคารผู้รับปลายทาง)

การส่งเงินรวดเร็วมากแค่ไหน?

AUKPI

บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) จำกัด ได้รับการเชื้อเชิญจาก AUKPI Group เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกในปี 2015 โดยบริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) จำกัด ถูกจัดให้เป็นบริษัทที่ขยายฐานลูกค้าได้รวดเร็ว ให้บริการการส่งเงินกลับไทยให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสบความสำเร็จ

เยี่ยมชมเว็ปไชต์

2015

NO

2

<

>

HMRC’s Money Laundering

นักตรวจสอบ ได้เคยมาเยี่ยมชมสำนักงานของเราเพื่อเช็คการทำงานและการควบคุมตรวจสอบของเรา เพื่อแน่ใจว่าทุกๆรายการไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ซึ่ง บริษัทของเราก็ได้รับความพอใจและยอมรับจาก HMRC หรือ กรมสรรพากรแห่งสหราชอาณาจักร

เยี่ยมชมเว็ปไซต์

HMRC

NO

3

<

>

In 2015, A&B General (UK) Ltd

Awards intelligence

NO

4

<

>

เยี่ยมชมเว็ปไซต์

รางวัลสำหรับกลุ่มธุรกิจอย่าง บริษัท Awards Intelligence ก็ได้มอบรางวัล บริษัทโอนเงินกลับไทยที่ดีที่สุด และได้กลุ่มลูกค้าคนไทยในสหราชอาณาจักรเป็นจำนวนมากที่สุดในกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการธุรกิจโอนเงินกลับไทย รางวัลที่เราได้รับเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทของเรามีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และยอดโอนเพิ่มมากขึ้นรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2552

2016

NO

5

<

>

In 2016, A&B General (UK) Ltd

เยี่ยมชมเว็ปไซต์

บริษัทของเราได้รับยกย่องให้เป็น บริษัทโอนเงินจากสหราชอาณาจักรไปประเทศไทยที่ดีที่สุด ที่ให้บริการการโอนเงินได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายช่องทาง และเป็นบริษัทโอนเงินที่อยู่ในระดับหนึ่งของกลุ่มธุรกิจโอนเงิน

2017

ตอกย้ำความมั่นคง ความสำเร็จกันอีกครั้ง และเป็นครั้งแรกที่เราได้รับรางวัลระดับ 'Global 100' กลุ่มสมาคม และนิตยสารที่รวบรวมผู้ให้บริการด้านการเงินจากทั่วโลก ซึ่งยอมรับ A&B Money ว่าเป็นผู้ให้บริการด้าน FX และโอนเงินทั่วโลกในมาตรฐานสากล

เยี่ยมชมเว็ปไซต์

Global 100

NO

6

<

>

A&B MONEY PLUS

ธนารคารของคนไทยแห่งแรกใน UK และสหภาพยุโรป

พี่น้องชาวไทยที่โอนเงินกลับบ้าน น่าจะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของ A&B MONEY บริษัทโอนเงินของคนไทยที่ยืนหยัดอยู่คู่พี่น้องชาวไทยใน UK มายาวนานกว่า 10 ปี กันดี นอกจากที่นี่จะเป็นสื่อกลางอำนวยความสะดอกในเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินแล้ว ยังให้บริการได้รวดเร็วทันใจ ปลอดภัยและเรทดีอีกด้วย

อ่านต่อ

GLOBAL 100 AWAED 2018

NO

7

<

>

In 2019

GLOBAL 100 I 2019

NO

8

<

>

บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (ยูเค) จำกัด เป็นตัวแทนแลกเปลี่ยนเงินตราและโอนเงินไปต่างประเทศ ภายใต้แบรนการค้านาม 'ABFX' ซึ่งจัดตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองลอนดอน สหราชอนาจักรตั้งแต่ปี 2009 ในปัจจุบันเราเป็นผู้นำอุตสาหกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรา และโอนเงินต่างประเทศ ตลอดจนอุตสาหกรรมด้านบัญชีธนาคารซึ่งให้บริการเป็นครั้งแรกในต้นปี 2019

อ่านต่อ

<

>

คุณ จักรี จันทร์คณา, CEO ของ AB PLUS ได้รับเชิญจากสถาบัน Dusit Thani Collage ประเทศไทย ให้บรรยายในรายการ Turn your Passion into Professional ให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับจุดแรกเริ่ม และแรงบันดาลใจเพื่อไปสู่ความฝัน และความสำเร็จ
SEE INTERVIEW

Press Award

2021

<

>

คุณ จักรี จันทร์คณา, CEO ของ AB PLUS ได้รับเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูตไทยใน London ในฐานะตัวแทนนักธุรกิจไทยในราชอนาจักร ให้บรรยายในรายการ 'The inspiration by Royal Thai Embassy' เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยในต่างแดนไปสู่ความฝัน และประสบความสำเร็จ
SEE INTERVIEW

Press Award

2022

<

>

AB PLUS ได้รับเลือกให้ตีแผ่เรื่องราวลงนิตสารระดับโลกทางด้านการเงิน World Economic Magazine ที่เราได้บริการด้านบัญชีธนาคาร และ Application ในนาม ABFX ที่มุ่งเน้นด้าน Forex และโอนเงินระหว่างประเทศ
นอกจากตัวบัญชี และบัตรมาสเตอร์การ์ดแล้ว เรายังเดินทางมาจุดที่ให้บริการด้านการเชื่อมต่อ AI อัจฉริยะ Whitelabeling program สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจด้านการเงินที่มุ่งเน้นการลงทุนด้านเทคโนโลยี เพื่อเชื่อมต่อระบบกับ AB PLUS เข้ากระดานเทรดสกุลเงิน และสั่งจ่ายทั่วโลก
SEE INTERVIEW

Press Award

2023

บริษัทเอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอนาจักร) จำกัด คือบริษัทสำนักงานใหญ่ และคือจุดที่เราเริ่มทำธุรกรรมกับลูกค้าเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2009 เราจดทะเบียนการค้าไว้ที่ M228, Trident Business Centre, 89 Bickersteth Road โดยมีสำนักงานย่อยที่ 163 Bellville House, 4 John Donne Way, London SE10 9FW

บริษัทเอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอนาจักร) จำกัด ขึ้นทะเบียน และได้รับใบอนุญาตให้ควบคุม และตรวจสอบการฟอกเงิน รวมถึงเป็นตัวแทนที่ทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (สรรพากร) ในการแจ้งธุรกรรมผิดประเภท น่าสงสัย ด้านการเงิน หมายเลขขึ้นทะเบียน 12570247
บริษัทเอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอนาจักร) จำกัด จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์หมายเลข 6928080 ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบบนหน้าเวปไซค์กระทรวงพาณิชย์สหราชอนาจักร (Company House)

บริษัทเอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอนาจักร) จำกัด ขึ้นทะเบียน และได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานปกป้องข้อมูลภายใต้กระทรวงเทคโนโลยี (ICO) เพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้าเป็นความลับ และความปลอดภัยระดับสูงสุดเทียบเท่าระบบธนาคาร หมายเลขสมาชิก คือ ZA077710

บริษัทเอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอนาจักร) จำกัด ขึ้นทะเบียน และได้รับใบอนุญาตทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ และโอนเงินระหว่างประเทศได้จากกระทรวงการคลัง ภายใต้ใบอนุญาตสูงสุดที่สามารถรับเงินได้ไม่จำกัดวงเงินโอน และไม่จำกัดรายการโอนของบริษัทจากกระทรวงการคลัง (FCA) เลขใบอนุญาตคือ 716949 ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบเลขทะเบียนของเราบนหน้าเวปไซค์ FCA ได้โดยตรง

UK

บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล กรุ๊ป จำกัด คือ บริษัทของเราที่จัดตั้งในประเทศไทย ซึ่งทำงานประสานกับสาขาต่างๆ ของเราในสหภาพยุโรป และอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ.2008 ถูกจดทะเบียนนิติบุคคลที่ 299 สยามนิเวศน์ ถนนเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล กรุ๊ป จำกัด คือบริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์เป็นบริษัท จำกัด ประเทศไทยภายใต้เลขทะเบียน 0115551012335

เราอยู่ในขั้นตอนยื่นเอกสารกับธนาคารแห่งประเทศไทยโดยรอผลสรุปกฏหมายใหม่ในปลายปี 2019 ภายใต้แผนดำเนินงานใหม่ของกระทรวงการคลัง เพื่อที่จะทำธุรกรรมโอนเงิน และเทคโลยีด้านการเงิน

บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล กรุ๊ป จำกัด ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานธนาคารสากล และอยู่ภายใต้กรอบของกฏหมายด้านการเงินไทยในการป้องปรามการฟอกเงินนานาชาติ (“amlo.go.th”)

THAILAND

USA

บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล สหรัฐอเมริกา จำกัด คือ บริษัทของเราที่จัดตั้งในเมืองชิคาโก รัฐอิลินอย เราดำเนินธุรกรรมในฐานะผู้แลกเปลี่ยนเงินโดยมุ่งเน้นที่สกุลเงินไทยบาท เพื่อรองรับตลาดคนไทยในสหรัฐอเมริกาที่มีจำนวนมากในการส่งเงินกลับบ้านเกิดตั้งแต่ปีค.ศ. 2012

เราจดทะเบียนที่จัดตั้งคือ 968 S Park Ter Chicago IL 60605-2018

บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล สหรัฐอเมริกา จำกัด จดทะเบียนภายใต้กระทรวงพาณิชย์กรมสินทรัพย์ของรัฐอิลินอย (อเมริกา) เลขทะเบียน 68398975 ซึ่งเรายังขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังภายใต้หน่วยธุรกรรมการเงิน และปราบอาชกรทางการเงิน (FinCEN) ภายใต้เลขทะเบียน 31000015324841

บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล สหรัฐอเมริกา จำกัด ได้ทำประกันด้านความเสี่ยงให้กับลูกค้า และบุคคลที่ 3 เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐบาลเมืองอิลินอย และ กฏหมายประกันภัยด้านความเสี่ยงทางการเงิน เลขที่ 1060187

บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล สวีเดน จำกัด คือบริษัทโอนเงินที่จดทะเบียนในประเทศสวีเดนเพื่อรองรับตลาดคนไทยในแถบสแกดิเนเวีย (ยุโรปเหนือ) ในการส่งเงินกลับบ้านเกิด (ประเทศไทย) โดยจัดตั้งในปี ค.ศ. 2016

เราจดทะเบียนที่ตั้งคือ 556822-1617. Trading Office, Riddarevägen 13, 191 33 Sollentuna, Sweden บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล สวีเดน จำกัด คือ (เอเจนท์) ภายใต้สำนักงานใหญ่ในประเทศอังกฤษ ซึ่งถูกอนุญาตโดยกระทรวงการคลังในสวีเดน Finansinspekti (“FI”) ภายใต้อำนาจสหภาพยุโรปจาก FCA

ในอังกฤษนั้นถือใบอนุญาตสูงสุดระดับภายใต้กฏหมายการโอนเงินระหว่างประเทศตั้งแต่ปีค.ศ. 2009 (เลขทะเบียน 716949) เพื่อให้บริการโอนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และได้ใบอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยฝ่ายป้องกันการฟอกเงินหมายเลขทะเบียน 12570247

บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล สวีเดน จำกัด ได้รับอนุมัติให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ภายใต้ขอบเขตกฏหมายของกระทรวงการคลังแห่งประเทศสวีเดน Finansinspekti (“FI”)

ขอบเขตใบอนุญาตยกเลิกภายใต้เงื่อนไขแยกตัวระหว่าง UK/EU Brexit 2020

SWEDEN

บริษัทโทนี่ จำกัด (ร้านเอเซียฟู๊ดแลนด์) คือบริษัทที่มาเชื่อมต่อกับสำนักงานใหญ่ของเราในประเทศอังกฤษในฐานะ (เอเจนท์) เพื่อดำเนินธุรกิจโอนเงิน ณ กรุงเบอลิน ประเทศเยอรมันนี

สาขาของเราในประเทศเยอรมันนีรองรับประชากรคนไทยที่สูงที่สุดในยุโรป ซึ่งพวกเค้าเหล่านั้นอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมันนีเพื่อจะส่งเงินกลับเมืองไทยได้สำเร็จในปี ค.ศ. 2016

เราจดทะเบียน ณ ที่ตั้งคือ Kantstrabe 53 Berlin 10627 Germany ในอังกฤษนั้นถือใบอนุญาตสูงสุดระดับภายใต้กฏหมายการโอนเงินระหว่างประเทศตั้งแต่ปีค.ศ. 2009 (เลขทะเบียน 716949) เพื่อให้บริการโอนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และได้ใบอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยฝ่ายป้องกันการฟอกเงินหมายเลขทะเบียน 12570247

บริษัทโทนี่ จำกัด (ร้านเอเซียฟู๊ดแลนด์) ได้รับอนุมัติให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ในฐานะเอเจนท์ภายใต้ขอบเขตกฏหมายของกระทรวงการคลังแห่งประเทศเยอรมันนี Federal Financial Supervisory Authority (“BaFin”) 

GERMANY

ขอบเขตใบอนุญาตยกเลิกภายใต้เงื่อนไขแยกตัวระหว่าง UK/EU Brexit 2020

บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอณาจักร) จำกัด เติบโตขึ้นจากใบอนุญาตแรกเริ่มในระดับ SPI ซึ่งจำกัดวงเงินโอนไม่เกิน 36 ล้านยูโรต่อปี และต่อเราอัพเกรดใบอนุญาตสูงขึ้นเป็นระดับ API ซึ่งเป็นใบอนุญาตสูงสุดของสหภาพยุโรปได้สำเร็จในปี ค.ศ. 2016

บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอณาจักร) จำกัด ได้ทำการเชื่อมต่อกับนานาประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป และได้รับตอบรับจากทุกประเทศสมาชิกในทุกรัฐบาลเพื่อที่เราจะสามารถจัดตั้ง และทำธุรกรรมทางการเงินได้เต็มรูปแบบในการแลกเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนโอนเงินไปได้ทั่วทุกมุมโลก โดยรัฐบาลที่อนุมัติใบอนุญาตให้กับเรามีดังนี้

 

 ออสเตรีย เยอรมัน ลักซัมเบิร์ก เบลเยียม ยิบรอลตาร์
มัลตา บัลกาเรีย กรีก เนเธอแลนด์ โครเอเชีย
ฮังการี นอร์เวย์ ไซปรัส ไอซ์แลนด์ โปแลนด์
สาธารณรัฐเช็กไอแลนด์ โปตุเกส เดนมาร์ก อิตาลี
โรมาเนีย เอสโตเนีย ลัตเวีย ฟินแลนด์ ลิกเตนสไตน์
สโลวาเกีย ฝรั่งเศษ ลิทัวเนีย สเปน อังกฤษ

การแยกตัวระหว่างสหราชอนาจักร และ สหภาพยุโรป 2020, การประกาศแยกตัวในปี 2016 ได้สำเร็จในที่สุดในปลายปี 2020 ซึ่งเราได้จดทะเบียนบริษัท จำกัดในนามว่า A&B General Europe (UAB) ในประเทศลิทัวเนียภายใต้ใบอนุญาติ EMI license เพื่อให้บริการด้านบัญชี และโอนเงินให้กับลูกค้าในสหภาพยุโรป

EEA

Slide background

2007

ส่งเงินจากอังกฤษ เพื่อโอนเงินกลับเมืองไทย?

เราประหยัดเงินค่าโอนให้คุณ และให้อัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่า เมื่อเทียบกับธนาคาร และร้านรับโอนตามท้องถนนทั่วไป เราพัฒนารูปแบบการโอนเงินให้ดีกว่าที่มีอยู่ในท้องตลาด ภายใต้ภาษาของเอง จากจุดเริ่มต้นธุรกิจนี้เป็นรายแรก ค่อยๆ เติบโต จนกลายเป็นบริษัทโอนเงินที่ดีที่สุดในการส่งเงินกลับบ้าน เมื่อมองย้อนไปในปี 2007 เราเริ่มต้นแนวความคิดนี้เป็นรูปร่าง ในชื่อ A&B General Group Ltd (ในประเทศไทย) โดยเชื่อมต่อระบบคำสั่งจากสาขาของเราในประเทศอังกฤษ ในการสั่งจ่ายเงินตรงเข้าบัญชีของลูกค้าภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นระบบที่รวดเร็วที่สุด และถูกที่สุดให้กับคนไทยในต่างแดน

Slide background

2008

ในปี 2008

เราศึกษากฏหมาย ความเป็นไปได้ในธุรกิจโอนเงินใน UK เราเปรียบเทียบระบบการโอนเงินแบบธนาคาร และร้านรับโอนมากมายที่มีอยู่เดิมในตอนนั้น และก็ได้คิดว่า “ถ้าเราสามารถประหยัดเงินได้มากกว่า ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่สูงกว่า และรวดเร็วกว่า ในภาษาของพวกเราเองก็คงดีไม่น้อย” ถ้าเรามีบริษัทโอนเงินของเราเองในอังกฤษ พวกเราคนไทยจะได้ไม่ต้องไปสูญเสียเงินจำนวนมากให้กับชาวต่างชาติในส่งเงินกลับบ้าน และถึงแม้ว่าเราต้องเจออุปสรรค์มากมาย แต่เราไม่เคยเล้มเลิก เพื่อความเชื่อที่ที่ว่า “นี่จะเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับตลาดโอนเงินของคนไทยครั้งแรกใน UK”

Slide background

2009

ต่อมาในปี 2009

เราได้จัดตั้ง A&B General (UK) ณ กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ภายใต้ใบอนุญาตทางการเงินในสหราชอาณาจักร เพื่อให้บริการโอนเงินระหว่าง UK-THAILAND ซึ่งนับความสำเร็จจากความทุ่มเทของเรา และเป็นครั้งแรกที่คนไทยสามารถจัดตั้งธุรกิจโอนเงินเป็นของตัวเองได้ในสหราชอาณาจักร ภายใต้ Trading name “A&B Money” ซึ่งเป็นเหมือนชื่อเล่นที่ลูกค้าตั้งให้เรา และเราก็เรียนรู้จากทุกคำติชม มาพัฒนาระบบ และการบริการให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของพวกเราคนไทยให้ได้มากที่สุด มันเป็นจุดเริ่มต้นบนความท้าทายที่ต้องตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ในอยู่บนบรรทัดฐานความต้องการในระบบการเงินของทางสหราชอาณาจักร UK

Slide background

2010

เมื่อเราเกิดขึ้นมาใหม่ในตลาด และค่อยๆ เติบโตทีละน้อย ภายใต้ความเชื่อถือที่เราสร้างขึ้นทีละน้อย สะสมจากทุกนาทีที่เราลองผิด ลองถูก เพราะการที่เราเป็นรายแรก ย่อมไม่มีตัวอย่างให้เป็นแม่แบบ ความเชื่อมั่นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่พาเราไม่ให้หลงทาง ในขณะเดียวกันก็มีสิ่งยั่วยุมากมายในช่วงปี 2010 จากบริษัทต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น Western Union หรือ Money Gram รวมถึงบริษัทโอนเงินยักษ์ใหญ่อื่นๆ ที่เสนอเงื่อนไขดีๆ รวมถึงช่องทางในธุรกิจหลายอย่างที่น่าสนใจให้กับเรา เพื่อแลกกับเราต้องเป็นบริษัทลูก หรือเป็น Sub Agent ของพวกเค้า และในตอนนั้นแม้ว่าเราจะเล็กมาก แต่เราก็ได้ตอบปฏิเสธข้อเสนอเหล่านั้น เพราะเราไม่ต้องการให้ต่างชาติมาควบคุมเป้าหมายของเรา

Slide background

2011

จากความซื่อสัตย์ ความอดทน และการทำงานอย่างหนัก เราเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2011 จากรูปแบบการบริการที่แตกต่าง รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่าภายใต้การส่งเงินกลับบ้านในภาษาของเราเอง เมื่อเปรียบเทียบแบบรูปการโอนเงินแบบอื่นๆ ที่มีอยู่ในตลาดเดิม พวกเราหยิบสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ลูกค้าของเรา และเราก็ปรับรูปแบบการการให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าของเราได้อย่างแท้จริง ชื่อ A&B Money เริ่มเป็นที่คุ้นสายตาสำหรับคนไทยในอังกฤษ รวมถึงธุรกิจรายย่อยต่างๆ และกลายเป็นบริษัทอันดับต้นๆ ที่คนไทยจะคิดถึงเมื่อส่งเงินกลับเมืองไทย

Slide background

2012

ต่อมาในปี 2012

เราได้จัดตั้ง A&B General USA,Inc ณ เมืองชิคาโก้ อีรีนอย ภายใต้ใบอนุญาตทางการเงินของสหรัฐอเมริกา ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญที่เราเดินทางสู่ทวีปที่ 3 ในโลก เพื่อเดินการแสเงินสกุลดอลล่าห์ เราคาดหวังในตลาดใหญ่ที่มีคนไทยมากกว่า 3 แสนคน และธุรกิจของคนไทยในสหรัฐอเมริกาที่ต้องการโอนเงินกลับเมืองไทย เราคาดการณ์ไว้สูงว่าคู่แข่งในตลาดต้องเยอะกว่า UK แน่นอน แต่เรากลับเจอเรื่องที่น่าตกใจที่เรากลับเป็นรายแรกที่เข้าไปบุกเบิก และนับเป็นครั้งแรกที่คนไทยสามารถจัดตั้งธุรกิจโอนเงินเป็นของตัวเองได้ในอเมริกาอีกเช่นเดียวกัน และ ณ จุดนี้พวกเราทำงานกันตลอดเวลา ภายใต้ช่วงเวลาที่แตกต่างของพระอาทิตย์ขึ้น-ลง จาก 3 ทวีปของโลก

Slide background

2013

ในปี 2013

เราเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ และยอดหนี้มหาศาลในสหภาพยุโรป รวมถึงภาวะเงินเฟ้อในสหราชอนาจักร ซึ่งทางภาครัฐประกาศเปลี่ยนนโยบายสำหรับธุรกิจการเงินที่ไม่เหมาะสม รวมถึงธุรกิจที่ไม่เคร่งครัดในกฏเกณฑ์ ส่งผลให้มากกว่า 300 บริษัทการเงินถูกยึดใบอนุญาต และถูกบังคับปิดบัญชีธนาคาร จากการทำงานอย่างหนัก ความมุ่งมั่น และทุ่มเท ทำให้เราสามารถรอดพ้นวิกฤตนั้นมาได้ เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลได้เข้าเยี่ยมชม และตรวจสอบระบบการส่งเงิน รวมถึงโปรแกรมที่ใช้การทำงานของเรา ซึ่งเราได้รับการยอมรับจากระบบที่เราได้คิดค้น และพัฒนาขึ้นมาเอง ให้เป็นโปรแกรมที่มีศักยภาพด้านการตรวจระบบการฟอกเงิน และในการจัดเก็บข้อมูล รวมไปถึงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ

Slide background

2014

ในปี 2014

เราได้กลายเป็นบริษัทโอนเงินของคนไทยรายแรกที่ถูกเชิญเข้าร่วมสมาชิก UKPI เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันภายในสมาคม และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นแนวความคิดให้เราก้าวต่อไปในอีกหลายๆ ประเทศในยุโรป โดยแนวความคิด และระบบข องเราได้รับการตอบรับจากบริษัท Card Payment ชั้นนำใน UK ซึ่งทำให้เราสามารถหักเงินผ่านบัตรได้ทั่วโลก และกลายเป็นครั้งแรกที่เราสามารถเปิดตลาดให้กับคนไทยในต่างแดนได้ทั่วโลกในระบบหักเงินผ่านบัตร จากที่ปรกติแล้วบริษัทในกลุ่ม Merchant จะไม่เปิดระบบหักเงินผ่านบัตร กับบริษัทโอนเงิน

Slide background

2015

บริษัทโอนเงินกลับเมืองไทยที่ดีที่สุดอันดับ 1

ในการส่งเงินกลับเมืองไทย จากยอดส่วนแบ่งตลาดที่สูงถึง 53.25% จากปริมาณยอดส่งเงินทั้งหมดจาก UK – THAILAND กว่า 2000 ล้านบาทต่อปี ในปี 2014 ทำให้เราจำต้องขึ้นใบอนุญาติสูงสุดสำหรับธุรกรรมการเงินขนาดใหญ่กับกระทรวงการคลัง และได้รับรางวัลบริษัทโอนเงินที่ดีที่สุดในการส่งเงินกลับเมืองไทยในปี 2015 และพวกเรากำลังจะก้าวไปในประเทศเยอรมันในปี 2016 และที่อื่นๆ อีกทั่วโลก เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีที่สุดในการส่งเงินกลับบ้าน ให้กับพวกเราคนไทยในต่างแดน

Slide background

2016

เราเริ่มขยายสาขาไปยังยุโรปในประเทศสวีเดน ในเมือง Stockholm ซึ่งเป็นที่น่าตกใจว่ามีคนไทยมากกว่า 4 หมื่นคน และเราก็ได้รับการตอบรับจาก Finansinspektionen (FI) กระทรวงการคลังในสวีเดนที่เปิดไฟเขียวให้เรา พร้อมกับธนาคาร Handelsbanken Bank ในรับ และดูแลกระแสเงินของเราสวีเดน

นอกจากนี้เรายังเดินทางลงใต้ และเปิดอีกสาขานึง ภายใต้ใบอนุญาติจาก bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) เราสามารถเชื่อมตลาดใหญ่ในประเทศเยอรมันนี ซึ่งเราได้เชื่อมพันธมิตร 2 ประเทศ เพื่อรองรับตลาดคนไทยที่มากถึง 6 หมื่นคน

Slide background

2017

ยักษ์ใหญ่แห่งวงการ FOREX อย่าง FXPRO เดินทางมาจากไซปรัสเพื่อเป็นพันธมิตรทางการค้ากับเราโดยตรง และร่วมกับสร้างระบบ E-Wallet ให้กับนักลงทุนคนไทยซึ่งมียอดธุรกิจสูงถึง 10.39 ล้านเหรียญต่อปีที่มาร่วมเดินเงินกับเรา นับเป็นอีกชัยชนะของเรา และอีกก้าวที่ได้รับความมั่นใจจากคู่ค้าต่างชาติ

ภายใต้การเติบโตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เราได้รับขนานนามถึง 2 รางวัลใหญ่ จาก Wealth & Finance Award 2017 และ Global 100 Most Sustainable Corporations in the world

ด้วยความสำเร็จ 3 ปีซ้อนทำให้เราตัดสินใจก้าวขึ้นสู่ระบบธนาคารซึ่งเป็นจุดสูงสุดในธุรกรรมด้านการเงิน ในอนาคตอันใกล้เราจะสามารถเปิดบัญชีธนาคารให้ลูกค้าภายใต้สกุลเงินปอนด์ และยูโร ซึ่งพร้อมออกบัตรเดบิตให้กับคนไทยได้มากถึง 33 ประเทศสหภาพยุโรปภายใต้ชื่อ A&B Money Plus ทำให้ลูกค้าไม่ต้องไปวุ่นวายกับธนาคารตามท้องถนนอีกต่อไป

Slide background

ในปี 2018 นับเป็นอีกหนึ่งปีที่ยากลำบากที่สุดของเราภายใต้วิกฤต Brexit ที่ร้อนระอุ
กดค่าเงินปอนด์ และยูโรตกต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี เราตัดสินใจขยายตลาดไปทาง
ฝั่งฮ่องกงและจีน ซึ่งในท้ายที่สุดเราประสบความสำเร็จที่ร่วมธุรกิจกับกลุ่ม
“บาลีบาบา” หนึ่งในธุรกิจซื้อ-ขายของออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดโลก ดันยอดธุรกิจของ
เราเติบโตขึ้นไปกว่า 258% จากยอดธุรกิจเดิมในปีนั้น

จากการทุ่มเทอย่างต่อเนื่องผลักดันให้เราได้รับขนานนามให้เป็นบริษัทที่เติบโต และแข็งแกร่งที่สุดจาก Global 100 Most Sustainable Corporations in the world ซึ่งนับเป็นเกียรติยศติดกัน 3 ปีซ้อนของเรา

เราตัดสินใจพลิกโฉมธุรกิจ โดยสถาปรารถนาตัวเองก้าวขึ้นสู่ความเป็น “ธนาคาร” ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของสถาบันทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนไทยใน UK และสหภาพยุโรปในทุกระดับชั้น

2018

Slide background

2019

A&B MONEY PLUS

เราเปลี่ยนโฉมจาก “บริการโอนเงินระหว่างประเทศ” เป็น “ผู้ให้บริการด้านบัญชีธนาคาร” และบุกตลาดทั้งใน UK และยุโรปโดยอาศัยฐานลูกค้าเดิมที่สั่งสมมากว่า 10 ปี

เราพลิกโฉมธุรกรรมด้านการเงินซึ่ง bank solution ของเราดีกว่าหลายๆ ธนาคารในสหภาพยุโรป พลักดันให้ยอดการเปิดบัญชี และยอดโอนเงินทางฝั่งยูโรปเติบโตขึ้นหลายเท่าตัวในปีเดียว

เราเปิดให้บริการบัญชีธนาคารอย่างเป็นทางการ และได้รับการตอบรับจากลูกค้าคนไทย และต่างชาติมากมายทั้งใน UK และยุโรป

เรายังได้รับขนานนามให้เป็นบริษัทที่เติบโต และแข็งแกร่งที่สุดจาก Global 100 Most Sustainable Corporations in the world ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 จากเกียรติยศนี้

Slide background

2020

COVID-19 & BREXIT

ในปีนี้นับเป็นปีหนึ่งที่หฤโหดที่สุดของเราที่ต้องฝ่าวิกฤตโลกระบาดระดับโลก ในนาม “COVID19” ที่ทำลายระบบเศรฐกิจโลก และทำให้หลากหลายธุรกิจในทุกวงการต้องปิดตัวไปชั่วคราว และถาวร

เราได้รับเชิญจากหน่วยงามปราบปรามอาชกรรม เพื่อเรียนรู้ระบบโปรแกรมใหม่ในการทำงานต่อสู้กับอาชกรรมทางด้านการเงิน

จากปัญหา Covid19 ซึ่งโรคระบาดระดับโลก ทีมงานของเราต้องปรับเปลี่ยนไปทำงานที่บ้านแทนซึ่งเป็นแผนสำรองทางกลยุทธ์ ซึ่งเราคำนึงถึงการให้บริการในทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ

นอกจากนี้เรายังต้องเดินฝ่าวิกฤต Brexit ที่จะมีผลในสิ้นปี 2020 ดันกระทรวงการคลังอังกฤษ และระบบธนาคารในอังกฤษอ่อนแอลงจากที่เสียอำนาจการค้าเสรี ปัญหาการเมืองที่ลากยาวมาตั้งแต่ปี 2016 บีบให้เราต้องยื่นขอใบอนุญาติในยุโรปเพื่อดำรงฐานลูกค้าของเรา

Slide background

2021

OPEN NEW PLUS ACCOUNT

เราเปิดรูปแบบการให้บริการด้าน Digital Banking ภายใต้ใบอนุญาติ AEMI กับกระทรวงการคลังในราชอนาจักร ซึ่งให้บริการด้านบัญชีธนาคารในหลากหลายสกุลเงิน ทั้งบัญชีบุคคล และบัญชีธุรกิจ พร้อมกับบัตรมาสเตอร์การ์ดที่สามารถจับจ่ายได้ทั่วโลก

Covid-19 ไม่ได้เป็นอุปสรรคของเราในการสร้างพันมิตรด้านการค้า และขยายตลาดสากล โดยเปลี่ยนรูปแบบการประชุมผ่านสื่อออนไลน์ทั้งหมดแทน

A&B Money รายได้เติบโตขึ้นกว่า 36.45% และปิดยอดขายเพียงเดือนเดียวที่ 8.44 ล้านปอนด์ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการทำลายสถิติเก่าที่ทำไว้ปีที่แล้วคือ 5.48 ล้านปอนด์ในเดือนสิงหาคม 2020

ต่อเนื่องจากการ Lockdown ในปีที่ผ่านมา เราพัฒนารูปแบบการนำเสนอ และการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งเรามีการจัด live show เพื่อสอน และอธิบายถึงการใช้งานตัวบัญชีธนาคาร รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ การตลาด

เราสร้าง Channel ผ่าน Youtube โดยใช้ชื่อว่า A&B Reality เพื่อสร้างสีสรร และความบันเทิงในรูปแบบของวีดีโอถึงเหตุการณ์จำลองที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งเงินระหว่างประเทศ และบัญชีธนาคาร

เรากลับมาทำงานเต็มรูปแบบอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ Covid-19 ลดน้อยลง เราได้ออกไปพักผ่อน และสูดอาการที่ชายทะเลในเมือง Bournemouth เพื่อเติมพลังให้กับทีมงานหลังฝ่าฟันเหตุการณ์โรคระบาดร่วมกันมา

ภายใต้การแข่งขันในตลาดใหญ่ในกลุ่ม Fintech ด้วยกัน เราได้พัฒนาระบบสกุลเงินหลากหลายถึง 35 สกุลเงิน และสามารถสั่งจ่ายผ่านมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ได้มากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก

ภายใต้เพดานสูง A&B Money จำเป็นต้องผ่านกำแพงใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรเจคใหญ่ที่สุดของปี ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานที่กระทรวงการคลังยอมรับ และเป็น Big Firm ระดับโลกอย่าง Ocreus Group ซึ่งตรวจสอบระบบการทำงานในมาตรฐานของธนาคารสากล

Slide background
ชมออฟฟิศใหม่ของเรา

ตลอดจนธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจควบคุมพิเศษเช่น นำเข้า-ส่งออก, อสังหาริมทรัพย์ หรือแม้แต่ธุรกิจด้านการเงิน

AB PLUS กลายเป็นบัญชีธนาคารที่ถูกใช้โดยแพร่หลายทั้งบัญชีบุคคล และธุรกิจ

ในปี 2022 เราตัดสินใจลงทุนครั้งใหญ่ในการซื้อออฟฟิศริมน้ำย่าน Greenwich เมือง London มูลค่าทรัพย์สินกว่า 2.04 ล้านปอนด์ เพื่อรองรับการเติบโตในธุรกิจ Digital Banking ในนามของ AB PLUS
เราได้รับเชิญจาก Ripple เพื่อให้ AB PLUS เป็นหนึ่งในตัวกลางของสมาคมการโอนเงินใน UK ในการเดินกระแสเงิน และซื้อขายสกุลเงินในราชอนาจักร

2022

New Office in London

Previous

Next

Previous

Next

2023

เราเน้นความสะดวกในการใช้งาน ฟังก์ชั่นตามเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด
และความปลอดภัยเป็นสำคัญ
ที่เกาะติดอัตราแลกเปลี่ยนโลกชนิดนาทีต่อนาที
ในปี 2023 เราเปลี่ยนโฉม APP ภายใต้ชื่อ ABFX ในรูปแบบ Live Rate
ระบบการชำระเงิน หรือ รับเงินจาก QR Code ตอบโจทย์ตลาดแม่ค้าออนไลน์ และธุรกิจที่ซื้อ-ขายผ่านทาง Mobile App ที่สามารถสั่งจ่าย หรือ รับเงินได้ครบวงจรจากแอฟ ABFX ภายใต้ระบบบัญชี AB PLUS
เราสร้างระบบการสั่งจ่าย และรับเงินผ่านทาง QR Code ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ และนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย

 

 

   เราเป็นบริษัทโอนเงินรายแรกในสหราชอาณาจักร ซึ่งขึ้นทะเบียนขึ้นตรงกับ Financial Conduct Authority ภายใต้ใบอนุญาต 716949 (www.fsa.gov.uk/register/เราให้บริการโอนเงินกลับเมืองไทย และทั่วโลก ตรงเข้าบัญชีผู้รับอย่างปลอดภัยภายในวันเดียว  ในราคาเริ่มต้นที่ต่ำที่สุดเพียง 2 ปอนด์ และคุ้มค่าที่สุดเมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคาร และร้านโอนเงินทั่วไป เราสามารถรับรองการส่งเงินรายบุคคล ตลอดถึงธุรกิจการค้าทั้งเล็ก-ใหญ่ ซึ่งไม่จำกัดจำนวนการส่งเงิน เราเติบโต และพัฒนาบนฐานของความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก จนกลายเป็นผู้นำในการส่งเงินกลับเมืองไทย และรับรางวัล The Best Money Transfer UK/THAILAND 2015 จาก Wealth Finance / AI The Voice of Corporate Finance จากส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดในการเงินกลับเมืองไทย

 

 

ส่งเงินกลับเมืองไทย หรือ จะโอนเงินไปต่างประเทศกับ A&B Money ไม่ยากอย่างที่คิดภายใต้ 4 ขั้นตอนดังนี้

แจ้งโอนเงิน – โดยระบุสกุลเงิน และจำนวนเงินที่ต้องการโอน รวมถึงรายละเอียดบัญชีผู้รับปลายทาง และสกุลเงินของบัญชีผู้รับปลายทาง ผ่านทางหน้าเวปไซค์ / Application หรือโทรมาแจ้งเราโดยตรง

ใช้สิทธิพิเศษ – ใช้สิทธิพิเศษต่างๆ เช่น โอนเงินฟรี / โอนเงินด่วน หรือ เรทพิเศษ

โอนเงินมาให้เรา – ผ่านบัญชีธนาคาร / เงินสด หรือโอนผ่านบัตร Debit – Credit ได้ทั่วโลก

เราโอนเงินให้คุณ – นั่งชิวส์ รอรับเงินเข้าบัญชีปลายทาง พร้อมรับเอกสารรับรองการโอนเงินผ่านทางอีเมล์

   จากเส้นทางยาวนานที่เราดำเนินธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ เรามีโอกาสเรียนรู้ระบบธนาคาร และธุรกรรมการเงินขนาดใหญ่ผู้ควบคุมกระแสเงินของโลกอย่าง Visa และ Master Card ทำให้เราเห็นภาพถึงความเป็นไปได้ และหยิบยกสิ่งที่เหมาะกับพวกเราคนไทยมาใช้ โดยดัดแปลงให้ง่ายขึ้น แต่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสูง ภายใต้ภาษาของเราเอง

โอนเงินต่างประเทศในระบบธนาคารมีหลากหลายวิธี ทั้งระบบ Bank และ Non-Ban

ระบบการโอนเงินของธนาคาร

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่หลายคนเข้าใจกันว่า ‘Online Banking’ ซึ่งแท้จริงแล้ว ธนาคารจะจำแนกออกมาเป็นอีกหลายระบบคือ

1. BACS PAYMENT

   เป็นการดึงข้อมูลจาก Code บัญชีนึง ไปยังบัญชีนึง โดยสามารถทำได้การโอนทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งระบบนี้เป็นเกิดขึ้นมาช้านาน และนิยมใช้ในการเคลียส์เงินระบบเช็คเงินสดเป็นส่วนใหญ่ หรือแม้แต่การโอนเงินใน Online Banking Swift บางธนาคารก็ยังใช้อยู่ การโอนเงินประเภทนี้มีต้นทุนต่ำ และใช้เวลานาน 3-5 วันทำการ กว่าเงินจะเคลียส์ยังบัญชีผู้รับ

2. Faster Payment

   การโอนเงินรูปแบบใหม่ที่นำมาใช้ใน UK ช่วงปี 2002 โดยธนาคารชั้นนำ 3 ธนาคารแรก คือ Barclays / HSBC / RBS นำมาใช้ในการโอนเงินระบบ Online Banking จากบัญชีผู้ส่ง ไปยังบัญชีผู้รับภายในประเทศเท่านั้น โดยการโอนแบบนี้เน้นที่ความรวดเร็วเป็นหลัก โดยจะบัญชีผู้รับปลายทางภายใน 2 ชั่วโมง แต่ถูกจำกัดในเรื่องของวงเงินเฉลี่ยอยู่ที่ 10,000 ปอนด์ ต่อวันตามเงื่อนไขที่วางไว้กับแบ๊งค์ชาติ การโอนเงินรูปแบบนี้มีต้นทุนธนาคารที่สูงขึ้น ดังนั้นบางธนาคารอาจขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหากคุณไปแจ้งโอนเงินที่สาขาโดยตรงจากบัญชีของคุณ ไปยังผู้รับปลายทางให้ถึงเลยภายในวันเดียวกัน

3. CHAPS PAYMENT

   รูปแบบการโอนเงินแบบไม่จำกัดวงเงินโอน โดยให้ถึงบัญชีผู้รับภายในวันเดียวกัน ซึ่งเหมาะกับยอดโอนขนาดใหญ่ เช่นการซื้อบ้าน หรือยอดโอนธุรกิจเป็นต้น การโอนในระบบนี้ส่วนใหญ่ผู้แจ้งโอนต้องไปทำธุรกรรมด้วยตนเองที่สาขาธนาคารโดยตรง โดยจะมีค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไป

4. SWIFT PAYMENT

   การโอนเงินต่างประเทศผ่านจากบัญชีธนาคารของตัวเอง ไปยังบัญชีผู้รับปลายทางที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งบัญชีผู้ส่ง และผู้รับนั้นสามารถเป็นทั้งสกุลเงินเดียวกันหรือไม่ก็ได้ รูปแบบการโอนเงินนี้ในภาษาการเงินเราเรียกว่า Cross Boarder Fund ที่หมายถึงการโอนเงินประเทศ ดังนั้นรายละเอียดบนบัญชีจะปรากฏว่าเป็นยอดเงินขาเข้าจากต่างประเทศ

   ระยะเวลาในการรับเงินปลายทางนั้นขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย เช่น เวลาการเคลียส์เงินของแบ๊งค์พาณิชย์ กับแบ๊งค์ชาติ / Time Zone ที่แตกต่างกัน / เครือข่ายของธนาคารผู้ส่งกับแบ๊งค์คู่ค้าที่จะเคลียส์เงินให้ยังปลายทาง (Corresponds Bank)

ระบบการโอนเงินของ Non-Bank หรือบริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตกำกับภายใต้กระทรวงการคลัง

1. Acquiring & Payment Gateway

   รูปแบบการโอนเงินผ่านบัตร Debit Credit หลากหลายแบรนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Visa / Master Card / AMEX / Maestro เป็นต้น โดยดึงเงินผ่านระบบ API ในระบบให้อนุมัติดึงเงินจากบัญชีเรียกเก็บ มายังบัญชีที่ต้องการให้รับเงิน ซึ่งระบบนี้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายสำหรับอุตสาหกรรมการเงินอย่างหลากหลาย ในทุกระดับชั้น คุณอาจจะคุ้นตากับการจ่ายเงินซื้อของ Online จากเวปชื่อดังอย่าง Amazon หรือ e-Bay ที่จะเรียกถามข้อมูลบัตรธนาคารของคุณ และตัดเงินออกไปอัตโนมัติ พร้อมส่งของที่คุณต้องไปยังที่อยู่รับของทันที ดังนั้นบริษัทโอนเงินส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบนี้จะเรียกเก็บเงินผ่านบัตรธนาคารของลูกค้าโดยตรง และให้ธนาคารสั่งจ่ายไปยังบัญชีผู้รับเงินปลายทางได้เมื่อระบบ Acquiring ยืนยันการรับเงินจากระบบ

2. Peer to Peer หรือ P2P

   เป็นการโอนเงินต่างประเทศที่บริหารภายใต้ระบบข้อมูลเดียวกันบริษัทโอนเงิน โดยผู้ส่งเงินสามารถโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทในประเทศนึง และบริษัทคู่ค้าในประเทศของผู้รับปลายทางเป็นผู้สั่งจ่ายให้แทน โดย 2 ประเทศนี้ จะดำเนินธุรกรรมภายในระบบเดียวกัน จึงสามารถทราบยอดโอน และรายละเอียดผู้รับปลายทางได้อย่างชัดเจน ผู้นำยักษ์ใหญ่ในวงการ P2P ของโลกคือ Western Union / Money Gram / Travelex ที่สังเกตุว่าจะมีสาขาอยู่แทบที่บนโลก โดยอาศัยร้านค้าเป็น ‘ตัวแทน’ โดยติดตั้งระบบการจัดการหลักให้ ซึ่งตัวแทนนั้นจะทราบได้ทันทีว่าใครต้องการมารับเงินที่ร้านของเค้า ที่ยอดเงินนั้นอาจถูกส่งมาจากต่างประเทศในสกุลเงินใดก็ได้

3. E-wallet

   กระเป๋าตังค์สมองกลที่เข้ามามีบทบาทร้อนแรงในช่วงปี 2014 หลังวิกฤตเศรษฐกิจของยุโรป และการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเรื่องการป้องกันการฟอกเงินที่มุ่งประเด็นจากเงินสดเป็นส่วนใหญ่ จากเหล่า Regulators ทั่วโลก

   E-Wallet เป็นหนึ่งในนวัตกรรมภายใต้ กระแส Fintech ที่ยังร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน ซึ่งเปรียบเหมือนกระเป๋าเงินในระบบอิเล็กทรอนิคที่ใช้เก็บเงิน และสามารถสั่งจ่ายได้อย่างเสรีเหมือนถือเงินสดไปจับจ่ายในที่ต่างๆ เพียงแต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของ ‘คู่ค้า’ ที่ยังจำกัดอยู่บนหน้าคอมพิวเตอร์ และมือถือต่างๆ ภายใต้ร้านค้าที่ยินยอมรับเงินในระบบเหล่านี้เท่านั้น

   E-wallet นั้นมีความปลอดภัยสูงภายใต้รหัสการป้องกันของเจ้าของบัญชีจัดตั้งเอาไว้ ดังนั้นถึงแม้จะถูกขโมยมือถือ เงินที่อยู่ในระบบก็ไม่สูญหายไปด้วย และสามารถตรวจเช็ค และทำรายสั่งจ่ายได้ปรกติเมื่อโหลด application เหล่านั้นออกมาใช้

   E-wallet ในปัจจุบันคือเครื่องมือทางการเงินชนิดนึง ที่ทำงานอยู่ภายใต้ธนาคาร โดยที่คุณสามารถโหลดเงินจากบัญชีธนาคารเข้าไปยังระบบ E-Wallet ได้ ซึ่งเงินที่อยู่ในระบบแล้วเราเรียกมันว่า ‘E-Money’ หรือ Electronic Money นั่นเอง ส่วนรูปแบบการทำงานของระบบนั้นขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่แตก

  คุณจะได้รับรหัสสมาชิก (Member Code) และรายละเอียดบัญชีธนาคารของเรา หลังจากขั้นตอนการสมัครสมาชิกเสร็จสิ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ทันทีหลังจากที่เราบันทึกลงระบบเสร็จสิ้น หลังจากคุณได้รับรายละเอียดธนาคารของเราแล้ว คุณก็สามารถโอนเงินผ่านจากบัญชีของคุณใน UK ชำระมายังรายละเอียดบัญชีของเราได้หลากหลายวิธี เช่น บริการอินเตอร์เน็ตแบ๊งกิ้งของธนาคาร , บริการโทรศัพท์ของธนาคาร หรือ ไปชำระหน้าเคาร์เตอร์ธนาคารเข้าบัญชีของคุณได้โดยตรง แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินผ่านเข้ามาบัญชีของเราอีกที เราจะทราบได้ทันทีว่าเงินที่โอนเข้ามานั้นเป็นเงินของคุณและจะทำให้ขั้นตอนการโอนเงินระหว่างประเทศไม่เกิดความล่าช้า หรือเกิดความบกพร่องใดๆ โดยคุณจะได้รับการยืนยันจากเราอีกครั้งภายในวันที่คุณใช้บริการกับเรา และการชำระเงินเสร็จสิ้น

รูปแบบขั้นตอนการโอนเงินกับเรามีดังต่อไปนี้

1. ติดต่อเราในวัน และเวลาทำการ เพื่อแจ้งรายละเอียดบัญชีผู้รับเงินในเมืองไทย รวมถึงจำนวนเงินที่คุณต้องการโอน

2. เจ้าหน้าที่จะยืนยันอัตราแลกเปลี่ยนในวันนั้น, อัตราค่าบริการ, สรุปจำนวนเงินที่คุณจะต้องชำระทั้งหมด และจำนวนเงินที่คุณจะได้รับในบัญชีปลายทาง เรามีช่องทางการโอนเงินได้ 3 วิธี ดังนี้

 

1.โอนผ่านธนาคาร โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคารใกล้บ้านคุณ

   คุณสามารถไปโอนเงินผ่านทางหน้าเคาร์เตอร์ธนาคารจากบัญชีของคุณโดยตรง แล้วแจ้งรายละเอียดบัญชีของเรา พร้อมจำนวนเงินที่คุณต้องการโอนให้เจ้าหน้าที่ธนาคารทราบ (ซึ่งคุณจะได้รับรายละเอียดบัญชีของเราหลังจากสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว)

ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

   หากคุณไม่สะดวกไปธนาคารด้วยตนเอง คุณสามารถใช้บริการ Internet Banking โดยทำการ Log in เข้าอินเตอร์เน็ตบัญชีธนาคารของคุณ แล้วทำการชำระเงินมายังรายละเอียดบัญชีธนาคารของเราด้วยตัวคุณเอง (คุณสามารถขอ Password Internet Banking โดยทำการติดต่อธนาคารของคุณได้ด้วยตนเองครับ)

โทรศัพท์ติดต่อธนาคารของคุณ

   หากคุณไม่สะดวกไปธนาคาร หรือ ไม่สะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้บริการ Telephone Banking จากบัญชีธนาคารของคุณในการโอนเงินมาให้เรา (ระบบ Telephone Banking นั้น คุณจำเป็นต้องแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขบัญชีของคุณให้เจ้าหน้าที่ธนาคารทราบ หลังจากนั้นก็แจ้งรายละเอียดบัญชีผู้รับเงินปลายทางในการโอนเงินครับ)

 

2.โอนผ่านบัตร Debit / Credit

   หากคุณไม่สะดวกไปธนาคาร หรือ ไม่สามารถโอนเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ต คุณสามารถใช้บริการ Card Payment เพียงแค่คุณโทรหาเรา และอ่านเลขหน้าบัตร Visa / Maestro / Master ก็สามารถโอนเงินได้ทันทีในอัตราเพียง 2% จากปริมาณเงินที่คุณส่ง โดยที่คุณสามารถใช้บัตรใน UK หรือบัตรในต่างประเทศได้เช่นกัน (ระบบ Card Payment นั้น คุณจำเป็นต้องแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และหมายเลข 16 หลัก ตามที่ปรากฎบนหน้าบัตรของคุณให้เจ้าหน้าที่ทราบ หลังจากนั้นก็แจ้งรายละเอียดบัญชีผู้รับเงินปลายทางในการโอนเงินครับ)

Debit/Credit Card : ค่าบริการเทียบเท่า Bank Transfer โดยเริ่มต้นที่ £2 และ หยุดค่าบริการที่ £25 สำหรับยอด £2,000 ขึ้นไป หักเงินผ่านบัตรจะมีส่วนจ่ายเพิ่มจาก Visa/Master Card ในสัดส่วน 0.50% และ 1% สำหรับ Debit/Credit Card

 

3.โอนเงินสด โดยเราเสนอเงื่อนไขพิเศษ 2 ช่องทางดังนี้

1. นำเงินสดมาให้เรา Visit our office โดยอัตราเพียง 1% สำหรับยอดโอนตั้งแต่ 3,000 ปอนด์ขึ้นไป และ 2% หากยอดเงินน้อยกว่านั้น

2. บริการรับเงินนอกสถานที่ Cash Collection Service เรายินดีบริการรับเงินสดนอกสถานที่ ในร้านค้า หรือบ้านของคุณโดยตรงสำหรับยอดเงินตั้งแต่ £5,000 ขึ้นไป ในราคาเพียง 2% (ไม่บริการรับเงินหากอยู่ไกลมากกว่า 15 ไมล์ขึ้นไป) **หากคุณไม่แน่ใจในรูปแบบการโอนเงินดังกล่าว หรือ ไม่สามารถโอนเงินได้เนื่องด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้โดยตรงเพื่อรับคำชี้แจง วิธีการ และรูปแบบวิธีการโอนเงินที่3เหมาะสมกับความต้องการของคุณ**

 

A&B GENERAL (UK) Limited is regulated and authorised by the Financial Conduct Authority under the payment services (API) A&B General (UK) Limited is EMD Agent of the (EMI) Payrnet Limited and of Payrnet is authorised and regulated by the FCA registration number 716949 in UK. Registered Office: m228, Trident Business Centre,89 Bickersteth Road, London SW17 9SH. Company Registration number: 6928080

The card and accounts are issued by PayrNet Ltd and licensed by Mastercard International Incorporation. PayrNet Ltd is authorised by the FCA to conduct electronic money service activities under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference Number 900594).

The Financial Services Compensation Scheme does not cover electronic money products. No other compensation scheme exists to cover losses from your electronic money account. Your funds will be held in one or more segregated bank accounts with a regulated third party credit institution, in accordance with the provisions of the Electronic Money Regulations 2011.