สาขาและใบอนุญาติ

Written by

บริษัทเอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอนาจักร) จำกัด คือบริษัทสำนักงานใหญ่ และคือจุดที่เราเริ่มทำธุรกรรมกับลูกค้าเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2009 เราจดทะเบียนการค้าไว้ที่ M228, Trident Business Centre, 89 Bickersteth Road โดยมีสำนักงานย่อยที่ 163 Bellville House, 4 John Donne Way, London SE10 9FW

บริษัทเอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอนาจักร) จำกัด ขึ้นทะเบียน และได้รับใบอนุญาตให้ควบคุม และตรวจสอบการฟอกเงิน รวมถึงเป็นตัวแทนที่ทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (สรรพากร) ในการแจ้งธุรกรรมผิดประเภท น่าสงสัย ด้านการเงิน หมายเลขขึ้นทะเบียน 12570247
บริษัทเอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอนาจักร) จำกัด จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์หมายเลข 6928080 ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบบนหน้าเวปไซค์กระทรวงพาณิชย์สหราชอนาจักร (Company House)

บริษัทเอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอนาจักร) จำกัด ขึ้นทะเบียน และได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานปกป้องข้อมูลภายใต้กระทรวงเทคโนโลยี (ICO) เพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้าเป็นความลับ และความปลอดภัยระดับสูงสุดเทียบเท่าระบบธนาคาร หมายเลขสมาชิก คือ ZA077710

บริษัทเอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอนาจักร) จำกัด ขึ้นทะเบียน และได้รับใบอนุญาตทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ และโอนเงินระหว่างประเทศได้จากกระทรวงการคลัง ภายใต้ใบอนุญาตสูงสุดที่สามารถรับเงินได้ไม่จำกัดวงเงินโอน และไม่จำกัดรายการโอนของบริษัทจากกระทรวงการคลัง (FCA) เลขใบอนุญาตคือ 716949 ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบเลขทะเบียนของเราบนหน้าเวปไซค์ FCA ได้โดยตรง

UK

บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล กรุ๊ป จำกัด คือ บริษัทของเราที่จัดตั้งในประเทศไทย ซึ่งทำงานประสานกับสาขาต่างๆ ของเราในสหภาพยุโรป และอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ.2008 ถูกจดทะเบียนนิติบุคคลที่ 299 สยามนิเวศน์ ถนนเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล กรุ๊ป จำกัด คือบริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์เป็นบริษัท จำกัด ประเทศไทยภายใต้เลขทะเบียน 0115551012335

เราอยู่ในขั้นตอนยื่นเอกสารกับธนาคารแห่งประเทศไทยโดยรอผลสรุปกฏหมายใหม่ในปลายปี 2019 ภายใต้แผนดำเนินงานใหม่ของกระทรวงการคลัง เพื่อที่จะทำธุรกรรมโอนเงิน และเทคโลยีด้านการเงิน

บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล กรุ๊ป จำกัด ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานธนาคารสากล และอยู่ภายใต้กรอบของกฏหมายด้านการเงินไทยในการป้องปรามการฟอกเงินนานาชาติ (“amlo.go.th”)

THAILAND

USA

บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล สหรัฐอเมริกา จำกัด คือ บริษัทของเราที่จัดตั้งในเมืองชิคาโก รัฐอิลินอย เราดำเนินธุรกรรมในฐานะผู้แลกเปลี่ยนเงินโดยมุ่งเน้นที่สกุลเงินไทยบาท เพื่อรองรับตลาดคนไทยในสหรัฐอเมริกาที่มีจำนวนมากในการส่งเงินกลับบ้านเกิดตั้งแต่ปีค.ศ. 2012

เราจดทะเบียนที่จัดตั้งคือ 968 S Park Ter Chicago IL 60605-2018

บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล สหรัฐอเมริกา จำกัด จดทะเบียนภายใต้กระทรวงพาณิชย์กรมสินทรัพย์ของรัฐอิลินอย (อเมริกา) เลขทะเบียน 68398975 ซึ่งเรายังขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังภายใต้หน่วยธุรกรรมการเงิน และปราบอาชกรทางการเงิน (FinCEN) ภายใต้เลขทะเบียน 31000015324841

บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล สหรัฐอเมริกา จำกัด ได้ทำประกันด้านความเสี่ยงให้กับลูกค้า และบุคคลที่ 3 เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐบาลเมืองอิลินอย และ กฏหมายประกันภัยด้านความเสี่ยงทางการเงิน เลขที่ 1060187

บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล สวีเดน จำกัด คือบริษัทโอนเงินที่จดทะเบียนในประเทศสวีเดนเพื่อรองรับตลาดคนไทยในแถบสแกดิเนเวีย (ยุโรปเหนือ) ในการส่งเงินกลับบ้านเกิด (ประเทศไทย) โดยจัดตั้งในปี ค.ศ. 2016

เราจดทะเบียนที่ตั้งคือ 556822-1617. Trading Office, Riddarevägen 13, 191 33 Sollentuna, Sweden บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล สวีเดน จำกัด คือ (เอเจนท์) ภายใต้สำนักงานใหญ่ในประเทศอังกฤษ ซึ่งถูกอนุญาตโดยกระทรวงการคลังในสวีเดน Finansinspekti (“FI”) ภายใต้อำนาจสหภาพยุโรปจาก FCA

ในอังกฤษนั้นถือใบอนุญาตสูงสุดระดับภายใต้กฏหมายการโอนเงินระหว่างประเทศตั้งแต่ปีค.ศ. 2009 (เลขทะเบียน 716949) เพื่อให้บริการโอนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และได้ใบอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยฝ่ายป้องกันการฟอกเงินหมายเลขทะเบียน 12570247

บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล สวีเดน จำกัด ได้รับอนุมัติให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ภายใต้ขอบเขตกฏหมายของกระทรวงการคลังแห่งประเทศสวีเดน Finansinspekti (“FI”)

ขอบเขตใบอนุญาตยกเลิกภายใต้เงื่อนไขแยกตัวระหว่าง UK/EU Brexit 2020

SWEDEN

บริษัทโทนี่ จำกัด (ร้านเอเซียฟู๊ดแลนด์) คือบริษัทที่มาเชื่อมต่อกับสำนักงานใหญ่ของเราในประเทศอังกฤษในฐานะ (เอเจนท์) เพื่อดำเนินธุรกิจโอนเงิน ณ กรุงเบอลิน ประเทศเยอรมันนี

สาขาของเราในประเทศเยอรมันนีรองรับประชากรคนไทยที่สูงที่สุดในยุโรป ซึ่งพวกเค้าเหล่านั้นอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมันนีเพื่อจะส่งเงินกลับเมืองไทยได้สำเร็จในปี ค.ศ. 2016

เราจดทะเบียน ณ ที่ตั้งคือ Kantstrabe 53 Berlin 10627 Germany ในอังกฤษนั้นถือใบอนุญาตสูงสุดระดับภายใต้กฏหมายการโอนเงินระหว่างประเทศตั้งแต่ปีค.ศ. 2009 (เลขทะเบียน 716949) เพื่อให้บริการโอนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และได้ใบอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยฝ่ายป้องกันการฟอกเงินหมายเลขทะเบียน 12570247

บริษัทโทนี่ จำกัด (ร้านเอเซียฟู๊ดแลนด์) ได้รับอนุมัติให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ในฐานะเอเจนท์ภายใต้ขอบเขตกฏหมายของกระทรวงการคลังแห่งประเทศเยอรมันนี Federal Financial Supervisory Authority (“BaFin”) 

GERMANY

ขอบเขตใบอนุญาตยกเลิกภายใต้เงื่อนไขแยกตัวระหว่าง UK/EU Brexit 2020

บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอณาจักร) จำกัด เติบโตขึ้นจากใบอนุญาตแรกเริ่มในระดับ SPI ซึ่งจำกัดวงเงินโอนไม่เกิน 36 ล้านยูโรต่อปี และต่อเราอัพเกรดใบอนุญาตสูงขึ้นเป็นระดับ API ซึ่งเป็นใบอนุญาตสูงสุดของสหภาพยุโรปได้สำเร็จในปี ค.ศ. 2016

บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอณาจักร) จำกัด ได้ทำการเชื่อมต่อกับนานาประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป และได้รับตอบรับจากทุกประเทศสมาชิกในทุกรัฐบาลเพื่อที่เราจะสามารถจัดตั้ง และทำธุรกรรมทางการเงินได้เต็มรูปแบบในการแลกเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนโอนเงินไปได้ทั่วทุกมุมโลก โดยรัฐบาลที่อนุมัติใบอนุญาตให้กับเรามีดังนี้

 

 ออสเตรีย เยอรมัน ลักซัมเบิร์ก เบลเยียม ยิบรอลตาร์
มัลตา บัลกาเรีย กรีก เนเธอแลนด์ โครเอเชีย
ฮังการี นอร์เวย์ ไซปรัส ไอซ์แลนด์ โปแลนด์
สาธารณรัฐเช็กไอแลนด์ โปตุเกส เดนมาร์ก อิตาลี
โรมาเนีย เอสโตเนีย ลัตเวีย ฟินแลนด์ ลิกเตนสไตน์
สโลวาเกีย ฝรั่งเศษ ลิทัวเนีย สเปน อังกฤษ

การแยกตัวระหว่างสหราชอนาจักร และ สหภาพยุโรป 2020, การประกาศแยกตัวในปี 2016 ได้สำเร็จในที่สุดในปลายปี 2020 ซึ่งเราได้จดทะเบียนบริษัท จำกัดในนามว่า A&B General Europe (UAB) ในประเทศลิทัวเนียภายใต้ใบอนุญาติ EMI license เพื่อให้บริการด้านบัญชี และโอนเงินให้กับลูกค้าในสหภาพยุโรป

EEA

Read 8142 times
A&B MONEY

A&B MONEY โอนเงินกลับไทย ส่งเงินด่วนรับเงินในวันเดียว ปลอดภัย ราคาถูก

A&B GENERAL (UK) Limited is regulated and authorised by the Financial Conduct Authority under the payment services (API) A&B General (UK) Limited is EMD Agent of the (EMI) Payrnet Limited and of Payrnet is authorised and regulated by the FCA registration number 716949 in UK. Registered Office: m228, Trident Business Centre,89 Bickersteth Road, London SW17 9SH. Company Registration number: 6928080

The card and accounts are issued by PayrNet Ltd and licensed by Mastercard International Incorporation. PayrNet Ltd is authorised by the FCA to conduct electronic money service activities under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference Number 900594).

The Financial Services Compensation Scheme does not cover electronic money products. No other compensation scheme exists to cover losses from your electronic money account. Your funds will be held in one or more segregated bank accounts with a regulated third party credit institution, in accordance with the provisions of the Electronic Money Regulations 2011.