กลุ่มประเทศต้องห้าม

Sanction Country Country code    Prohibited Country Country code    High Risk +EDD  Country code    High Risk country  Country code 
Afghanistan  AF   Belarus  BY   Nigeria NG   Algeria DZ
Crimea  N/A   Central African Rep  CF   Puerto Rico PR   Angola AO
Cuba CU   Congo, the Democratic Republic  CD   Saudi Arabia SA   Antigua and Barbuda AG
Iran, Islamic Republic of IR   Eritrea ER   Sri Lanka LK   Armenia AM
North Korea KP   Ethiopia ET   Tunisia TN   Azerbaijan AZ
Syria SY   Republic of Guinea GN         Belize BZ
Venezuela  VE   Iraq IQ         Benin BJ
      Lebanon LB         Bolivia BO
      Liberia  LR         Bosnia-Herzegovina BA
      Libya  LY         Brazil BR
      Mali ML         British Virgin Islands  VG
      Myanmar MM         Burundi BI
      Pakistan PK         Cape Verde  CV
      Russian Federation RU         China CN
      Somalia SO         Colombia CO
      South Sudan SS         Comoros KM
      Sudan SD         Curacao CW
      Ukraine UA         Dominica DM
      Yemen YE         Dominican Republic  DO
      Zimbabwe ZW         Ecuador EC
      Bahamas VS         Egypt EG
      Botswana BW         El Salvador  SV
      Ghana GH         Gaza Strip  PS
      Panama PA         Guatemala GT
      Barbados BB         Guinea Bissau  GW
      Cambodia KH         Haiti HT
      Iceland IS         Honduras HN
      Jamaica JM         India IN
      Mongolia MN         Kazakhstan KZ
      Nicaragua NI         Kenya KE
      Uganda UG         Kosovo XK
      Albania AL         Kyrgyzstan KG
      Mauritius MU         Lao People's Democratic Republic LA
      Guam GU         Mexico MX
      American Samoa AS         Moldova MD
      Samoa WS         Montenegro ME
      Trinidad & Tobago TT         Morocco MA
      United States Virgin Islands VI         Mozambique MZ
      Cayman Islands KY         Paraguay PY
      Palau PW         Philippines PH
      Vanuatu VU         Serbia RS
      Seychelles SC         Sierra Leone SL
      Fiji FJ         St Kitts & Nevis KN
      Oman OM         St Lucia LC
                  St Maarten SX
                  St Vincent & Gren VC
                  Tajikistan TJ
                  Tanzania TZ
                  Thailand TH
                  Turkey TR
                  Turkmenistan TM
                  Uzbekistan UZ
                  Vietnam VN
                  West Bank (Palestinian Territory) PS
                  Western Sahara EH

 

 

Risk Level Trading Address Registration Address  Residency Address Owner/Director Residency Send/Receive Money EDD on All Payments
High + EDD Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Prohibited No No No Yes No No
Sanctioned No No No No No No

 

Version Control

Version Date Version Issued Brief Summary of Change

21/05/2020 V1.0 Document createdDocument classifications: EXTERNAL © 2020 A&B GENERAL (UK) LIMITED