FXPRO และ A&B MONEY
ซึ่งเป็นพันธมิตรทางการค้าในการส่งเงินระหว่างประเทศ
เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายสากล ลูกค้าที่ประสงค์ในการโอนเงินเข้ายัง FXPRO Wallet จำเป็นต้องสมัครสมาชิกกับ A&B Money

 

คุณเป็นสมาชิกกับ A&B MONEY หรือยัง?