เงื่อนไขและข้อตกลง

Written by
1) การบริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ รับซื้อ-ขายเงิน และโอนเงินระหว่างประเทศ
  ภายใต้เงื่อนไข และข้อตกลงของลูกค้าทุกท่านที่ได้รับการบริการภายใต้บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนที่ตั้งอยู่ที่หมายเลข M228, Trident Business Centre,89 Bickersteth Road, London SW17 9SH (โดย ณ ที่นี้จะเรียกตัวเราว่า “เรา/ของเรา/พวกเรา/บริษัท บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) จำกัด เราดำเนินธุรกรรมที่ 10 Greenwich Quay Clarence Road London SE8 3EY เบอร์โทรศัพท์ 0203 355 9660 เวปไซค์ www.ab-money.co.uk อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  เราจดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังแห่งราชอาณาจักร โดย Financial Conduct Authority (FCA) ภายใต้ธุรกรรมการซื้อขายสกุลเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และโอนเงินระหว่างประเทศ (หมายเลขสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนคือ 716949)
 
2) เงื่อนไข และความรับผิดชอบในการสมัครสมาชิก
ภายใต้ข้อกำหนดตามกฏหมายสากลเมื่อคุณต้องการใช้บริการของเรา คุณยินยอม
 • ยื่นมอบเอกสารที่ถูกต้อง เป็นความจริงที่เป็นปัจจุบัน ตัวเอกสารมีความชัดเจน ไม่ตกขอบทั้ง 4 ด้าน และสามารถอ้างอิงกับหน่วยงานรัฐบาล หรือเอกชนซึ่งเป็นที่มาของแหล่งต้นฉบับของเอกสารเหล่านี้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเอกสารใดๆ หรือเอกสารอื่นใด (โดยเอกสารเหล่านี้ถูกเรียกขอเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการขึ้นทะเบียนสมาชิกตามกฏหมาย)
 • มีการอัพเดทตัวเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามปัจจุบันถูกต้อง ชัดเจน และตัวเอกสารสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และยอมรับภายใต้กฏหมายสากล
  หากเอกสารใดๆ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นความจริง ไม่อัพเดทตามความเป็นจริงในปัจจุบัน มีการแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือตามบทความจริงทั้งหมด เรามีเหตุผลที่จะสงสัยว่าเอกสารเหล่านี้ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงตามกฏหมาย ซึ่งเรามีสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการ หรือ ยกเลิกสัมพันธภาพระหว่างลูกค้า และบริษัท
 
3) ซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศกับเรา
  อันดับแรกคุณจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนสมาชิกกับเราผ่านทางหน้าเวปไซค์ หลังจากนั้นคุณจำเป็นต้องติดต่อเราเพื่อแจ้งรายละเอียดสกุลเงินที่ต้องการนำมาขาย และสกุลที่ต้องการซื้อ หรือรับปลายทาง แล้วจึงทำการโอนเงินพร้อมค่าธรรมเนียมที่ตกลงซึ่งจะปรากฏอยู่กับเอกสารที่เราจัดส่งให้ทางอีเมล์ หรือบนหน้าเวปไซค์ของเรา ซึ่งลูกค้าจำเป็นต้องโอนเงินผ่านทางระบบออนไลน์ หรือตัดเงินผ่านบัตร
  หลังจากที่เราได้รับเงิน พร้อมกับรายละเอียดผู้รับปลายทาง ตามที่ตกลงกันแล้วเราก็จะดำเนินการให้ซึ่งคุณจะได้รับเงินในเมืองไทยปลายทางอย่างช้าสุดไม่เกิน 3 วันทำการ (โดยปรกติจะรับในวันเดียว) หากเรารับเงิน หรือรายละเอียดผู้รับเงินหลังจาก 5 โมงเย็น (เวลาสหราชอาณาจักร) เราจะเริ่มดำเนินธุรกรรมในวันทำการถัดไปแทน
หากเราดำเนินธุรกรรมไปเรียบร้อยแล้ว แต่กำลังอยู่ในกระบวนการของธนาคาร วีซ่า หรือมาสเตอร์การ์ด คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกได้ ยกเว้นแต่เสียว่าคุณจะแจ้งเราภายในวันทำการที่สั่งโอน “วันทำการ” หมายถึง วันที่เราเปิดทำธุรกรรมพร้อมกับธนาคาร ซึ่ง ณ ที่นี้อาจจะพ่วงถึงวันหยุดธนาคารของประเทศต้นทาง และประเทศที่รับปลายทงด้วย (วันเสาร์ และวันอาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคาร ไม่นับเป็นวันทำการ)
 
4) ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าบริการ
  เมื่อคุณทำการซื้อขายสกุลเงิน คุณตกลงที่จะชำระยอดเงินที่ต้องการซื้อขาย หรือโอนออกไปต่างประเทศ พร้อมค่าธรรมเนียมซึ่งจำเป็นต้องชำระเต็มวงเงินที่ตกลงก่อนที่เราจะทำรายการ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของเราจะปรากฏบนหน้าเวปไซค์ รวมถึงเอกสารที่เราจัดส่งให้ทางอีเมล์เมื่อคุณสมัครสมาชิกกับเรา นอกจากนี้คุณยังสามารถขอเอกสารเหล่านี้เพิ่มเติมได้หากต้องการ
 
5) อัตราแลกเปลี่ยน
  คุณสามารถตรวจเช็คอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ ประจำวันบนหน้าเวปไซค์ของเรา หรือผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ได้ (หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง)
 
6) การปกป้องข้อมูลลูกค้า
ข้อมูล และเอกสารเกี่ยวกับตัวคุณทุกชิ้น ตลอดจนรายละเอียดการส่งเงินที่ทำรายการผ่านหน้าเวปไซค์ของเรา หรือผ่านทางช่องทางการติดต่อสื่อสารทางอื่นจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดภายใต้นโยบายการปกป้องข้อมูลลูกค้า ข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกส่งต่อ หรือให้บุคคลอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน หรือรัฐบาล (เว้นไว้แต่ว่าถูกเรียกขอกรณีพิเศษจากอำนาจตุลาการกรณีมีพิพาทในชั้นศาล ซึ่งศาลอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัทได้)
 
7) ความรับผิดชอบของลูกค้า
  คุณจำเป็นต้องรับรู้เงื่อนไขข้อตกลง และยอมรับตามเงื่อนไขเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบเกณฑ์ปฏิบัติของธนาคาร และกฏหมายด้านการเงินนานาชาติ คุณจำเป็นต้องรับรู้ และให้ข้อเท็จจริงในการทำธุรกรรมผ่านหน้าเวปไซค์ หรือผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ กับเรา หากคุณรู้สึกว่าเอกสารใดๆ ที่เราตอบรับกลับไปไม่ถูกต้อง และไม่ตรงตามเอกสารจริง คุณจำเป็นต้องติดต่อเราเพื่อทำการแก้ไขโดยทันที ทางบริษัทมีสิทธิ์จะปฏิเสธการสมัครสมาชิก หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยทันทีหากพบว่าข้อมูลที่คุณให้มานั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นความจริง ถูกดัดแปลง แก้ไข หรือถูกขโมยมาจากบุคคลอื่น
 
8) ข้อมูลทั่วไป
  ทางบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อตกลงซึ่งจะมีผลกับลูกค้าได้ตลอดเวลา คุณสามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลง อัพเดทข้อมูลเหล่านี้ผ่านหน้าเวปไซค์ของเรา หากข้อกำหนด และเงื่อนไขใด ๆ ไม่ตรงกับข้อมูลบนหน้าเวปไซค์ หรือไม่ตรงกับเอกสารจากทางบริษัทถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ทั้งหมด หรือบางส่วนความถูกต้องของข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะไม่ได้รับผลกระทบ
  ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างคุณกับเรา ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นด้วยว่าข้อพิพาทดังกล่าวต้องได้รับการไกล่เกลี่ยเสียก่อน อย่างไรก็ตามหากทั้งสองคนไม่สามารถประนีประนอมได้เราทั้งสองจะมีอิสระที่จะดำเนินการฟ้องร้องในศาลอังกฤษ เพื่อให้เป็นไปตามความถูกต้อง และการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศอังกฤษ และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยื่นต่อเขตอำนาจศาลของราชอาณาจักรอังกฤษ 
 
9) กฏหมาย และเขตอำนาจศาล
  ข้อกำหนด และเงื่อนไขและเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับพวกเขาถูกควบคุมโดยกฎหมายอังกฤษ ศาลอังกฤษ ศาลมีอำนาจในการระงับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ (รวมทั้งข้อพิพาทเกี่ยวกับการมีอยู่ความถูกต้องหรือการบอกเลิกหรือเกี่ยวข้องกับข้อผูกพันที่มิใช่สัญญาหรือข้อผูกพันอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับพวกเขา) หรือผลของการเป็นโมฆะ"
 
10) เอกสารเพื่อใช้ประกอบภายใต้กฏหมายป้องกันการฟอกเงินนานาชาติ
  กระทรวงมหาดไทยนำโดยกรมสรรพากร และกรมศุลกากรได้ออกกฏหมายให้มีการจัดเก็บเอกสารสำหรับลงทะเบียนไว้สำหรับผู้ที่ข้องเกี่ยวในการแลกเงิน ซื้อขายสกุลเงิน ตลอดจนโอนเงินระหว่างประเทศ โดยข้อมูลทางเอกสารจจำเป็นต้องสมบูรณ์ มีความชัดเจน อยู่ภายใต้อายุงาน และเวลาที่กรอบกฏหมายยอมรับได้ มีความโปร่งใส และสามารถพิสูจน์ได้ถึงที่มาของแหล่งออกเอกสารนั้นๆ สำหรับการทำธุรกรรมการชำระเงินเกินกว่า 800 ปอนด์ (1,000.00 ยูโร) ไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการเก็บบันทึกข้อมูลตามกฎหมาย
ภายใต้กฏหมายใหม่ที่บริษัทสอดคล้องกับระเบียบบริการด้านการชำระเงิน (PSD, 2007/64 / EC) เป็นข้อกำหนดของสหภาพยุโรปที่กำกับดูแลโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (คณะกรรมการตลาดทั่วไป) เพื่อกำหนดบริการการชำระเงินและผู้ให้บริการการชำระเงินทั่วทั้งสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป) หากคุณส่งเงินระหว่างประเทศตั้งแต่ 1 ยูโร จำเป็นจะต้องยื่นเอกสารประกอบ คือ
  1. เอกสารรับรองตัวบุคคล เช่น สำเนาพาสปอร์ตสี หรือ ใบขับขี่สี
  2. เอกสารรับรองที่อยู่อาศัย เช่น สำเนาเสตทเม้นส์ธนาคาร, เอกสารโรงเรือน, บิลค่าน้ำ-ค่าไฟ หรือเอกสารที่ออกโดยรัฐบาล (เอกสารทุกชิ้นจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่คุณลงทะเบียนสมาชิก)
  นอกจากนี้คุณจำเป็นต้องถ่ายภาพของตนเอง โดยไม่สวมแว่น สวมหมวก หรือถ่ายกับบุคคลอื่น เป็นหน้าตรงเพื่อที่พิสูจน์ได้ว่าคุณคือบุคคลเดียวกันกับเอกสารดังกล่าว หากส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เอกสารทุกชิ้นจำเป็นได้รับการยืนยัน และเซ็นต์ประทับจากหมอ, นักบัญชี หรือทนายความได้ เพื่อเป็นการรับรองว่าเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารจริงจากต้นแบบทุกประการ
ในกรณีที่ยอดธุรกรรมสูงกว่า 10,000 ปอนด์ขึ้นไป ลูกค้าจำเป็นต้องจะต้องยื่นเอกสารเพื่อประกอบคำชี้แจงถึงแหล่งที่มาของเงิน ตลอดจนเหตุผลในการส่งเงิน เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายป้องกันการฟอกเงิน โดยเอกสารดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์จริงที่ปรากฏได้ในเสตทเม้นส์ เอกสารอื่นใด ตลอดจนเรื่องราวที่ได้รับการบอกเล่าจากลูกค้า
เอกสารทุกชิ้นที่เราเรียกขอ หรือได้รับจะต้องมีความเกี่ยวเนื่อง และสัมพันธ์กับเรื่องราว ในแต่ละยอดเงิน และเรา บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) จำกัด ก็จะตรวจสอบเอกสารเหล่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าได้ถูกรับรองมาจากแหล่งที่มาจริงๆ หรือไม่ภายใต้กระบวนการทางกฏหมาย
หากคุณปฏิเสธที่ เพิกเฉย หรือไม่ให้ความร่วมมือในการยื่นเอกสารประกอบในการส่งเงินดังกล่าว หรือตลอดจนเอกสารไม่สมบูรณ์ มีความบกพร่อง หรือนำพาเรื่องราวขัดแย้งกับเรื่องราวเดิม หรือเอกสารเดิม รายการธุรกรรมดังกล่าวจะถูกยกเลิก และ ยอดเงินจะถูกตีกลับไปยังบัญชีต้นทางโดยหักค่าธรรมเนียมธนาคาร หากทางบริษัทถูกเรียกเก็บจากทางธนาคาร)
เราจะดำเนินการแจ้งไปยังหน่วยงานภาครัฐที่ตรวจสอบด้านการเงิน (NCA) หรือ หน่วยปราบปรามพิเศษนานาชาติ และสรรพากรเพื่อให้เป็นไป และแน่ใจว่ารายการดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกรรมด้านการฟอกเงิน หลบภาษี ตลอดจนธุรกรรมผิดกฏหมายทุกประเภท
 
11) นโยบายการป้องกันภาวะเงินเฟ้อ
  ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทเราทำธุรกรรมซื้อขายเงินตรา และแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ตลอดจนโอนเงินต่างประเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิค เราไม่อนุญาตให้รับเงินสด หรือเช็คเงินสดด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราทำการตรวจเช็คทุกยอดรายการผ่านระบบเซิฟเวอร์กลางเพื่อให้แน่ใจว่าเงินทุกยอดนั้นปรากฏชื่อรายการตรงกับเอกสารที่ขึ้นทะเบียนสมาชิก รวมถึงยอดเงิน วันที่ทำรายการจะต้องบันทึกตรงกับบทสนทนาผ่านช่องทางต่างๆ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกัน เราจะทำการหยุดรายการนั้นจนกว่าลูกค้าจะสามารถยื่นเอกสารประกอบเพื่อให้รายการนั้นถูกต้อง และสมเหตุสมผลภายใต้กฏหมายป้องกันการฟอกเงิน
 
  เราจะทำการคืนเงินโดยทันทีโดยหักยอด 0.90% จากยอดรับจริงหากรายการนั้นได้ถูกสั่งจ่ายเป็นเงินสดเข้ายังบัญชีธนาคารของเราโดยตรง รวมถึงหักอีก 10 ปอนด์เป็นค่าดำเนินการปรับก่อนที่จะสั่งจ่ายกลับไปยังบัญชีต้นทางในสหราชอาณาจักร
ลูกค้าที่ชำระเงินสดตรงเข้าบัญชีของเราจะได้รับคำเตือนเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นอีกในอนาคต ซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นอีก เราจะทำการเพิกถอนสมาชิก และตัดความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และตัวลูกค้า ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถใช้บริการกับเราได้อีกต่อไป
ทางบริษัทมีการตรวจสอบความถี่ในการส่งเงินเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ หากตรวจพบจุดน่าสงสัยเราจะติดต่อกลับหาลูกค้าเพื่อเรียกขอเอกสารประกอบตามความเหมาะสม หากมิได้รับความร่วมมือทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะรายงานไปยังหน่วยงาน NCA เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมายการเงินนานาชาติ
 
นโยบายป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินของเรา
  การฟอกเงินคือการแปลงเงิน ผ่านช่องทางจากเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นเงิน หรือการลงทุนที่ดูเหมือนว่าถูกต้องตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดแหล่งที่มาที่ผิดกฎหมายใด ๆ กฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้กับ บริษัท ซึ่งลูกค้าสามารถฝากและถอนเงินจากบัญชีของตนทำให้ บริษัท เอ แอน บีเจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) จำกัด ตลอดจนพนักงาน หรือตัวแทนของ บริษัท มีส่วนร่วมโดยเจตนา หรือพยายามที่จะมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมทางการเงินให้ไปเป็นตามกรอบของกฏหมายนานาชาติ และภายใต้เกณฑ์ของธนาคาร
 
ขั้นตอนการดำเนินการ
  วัตถุประสงค์ของกระบวนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) จำกัด คือเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างมีการระบุถึงมาตรฐานที่เหมาะสมในขณะที่ลดภาระการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และผลกระทบต่อลูกค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย (สหราชอาณาจักร) จำกัด มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือรัฐบาลในการต่อสู้กับการคุกคามของการฟอกเงิน และการจัดหาเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมการก่อการร้ายทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) จำกัด ได้สร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนสูง ระบบนี้จะจัดทำเอกสาร และตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของลูกค้ารวมถึงค้นหา และเก็บบันทึกรายละเอียดของธุรกรรมทั้งหมด
  บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) จำกัด ระมัดระวังติดตามกิจกรรมการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย และมีนัยสำคัญและรายงานกิจกรรมดังกล่าว 'ให้ข้อมูลที่ทันเวลา และครบถ้วน' แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบการรายงานและเพื่อปกป้องธุรกิจกรอบกฎหมายให้การคุ้มครองตามกฎหมายแก่ผู้ให้บริการข้อมูลดังกล่าว
เพื่อลดความเสี่ยงในการฟอกเงิน และอาชญากรด้านการเงิน บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) ไม่รับเงินมัดจำเงินสด และไม่เบิกจ่ายเงินสดในทุกกรณี บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะดำเนินการชำระเงินในขั้นตอนใดๆ ซึ่งเชื่อว่าการชำระเงินดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับการกระทำใดๆ เพื่อฟอกเงิน หรือกิจกรรมที่ผิดกฏหมาย เรามีสิทธิแจ้งให้ลูกค้าทราบว่ามีการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย และเราสามารถเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หยุดทำธุรกรรม ตัดความเป็นสมาชิก ตลอดจนรายงานรัฐบาลทั้งตัวบุคคล องค์กร ผู้รับเงินปลายทาง และรายละเอียดอื่นๆ ได้
 
การเปิดเผยเพิ่มเติมด้านเอกสาร
เอกสารรับรองตัวบุคคล
  เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) จำกัด  ต้องใช้เอกสารสองชุดเพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า
  เอกสารแรกที่เราต้องการคือ เอกสารที่ระบุโดยรัฐบาลออกตามกฎหมายพร้อมกับภาพของลูกค้า เป็นหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง หรือ ใบอนุญาตขับขี่อย่างใดอย่างหนึ่ง (ใบอนุญาตขับขี่ของสหราชอาณาจักรสามารถใช้เป็นหลักฐานสำหรับผู้สมัครเป็นหลักฐาน หรือหลักฐานที่อยู่ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  เอกสารที่สองที่เราต้องการคือเอกสารับรองที่อยู่ ซึ่งอาจใช้ใบแจ้งหนี้ที่มีชื่อของลูกค้าเอง และที่อยู่จริงไม่เกิน 3 เดือน อาจเป็นใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคใบแจ้งยอดธนาคารหรือใบเสร็จอื่น ๆ ที่มีชื่อและที่อยู่ของลูกค้าจากองค์กรที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล เช่น บิลโทรศัพท์บ้าน บิลค่าน้ำ-ค่าไฟ หรือ จดหมายเสตทเม้นส์จากธนาคาร เป็นต้น
 
นโยบายตรวจสอบลูกค้า-บุคคล
  เพื่อความมั่นใจว่าเอกสารทุกชิ้นที่เราได้รับมานั้น ถูกต้อง และตรงกับเจ้าของที่ยื่นมาจริง มิได้ถูกนำมาปลอมแปลง หรือขโมยมา เราอาจติดต่อกับลูกค้าตามวิธีช่องทางเรียลไทม์เช่น Skype, Facetime, Webcam เนื่องจากเหตุผลในการตรวจสอบการทุจริตในข้อมูล และลูกค้าของเราก่อนรับรองการสมัครสมาชิกเสร็จสิ้น
 
  บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) จำกัด ยังเรียกขอให้ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มการสมัครบัญชีที่ลงนามโดยสมบูรณ์ และลงนามโดยทางร่างกายเพื่อส่งให้ บริษัท ลูกค้าต้องส่งข้อมูลการระบุตัวบุคคล และข้อมูลการติดต่อที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันเวลาทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงินฝากและการถอนเงิน
  บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) จำกัด ต้องการให้เงินที่โอนมาจากลูกค้าทั้งหมดปรากฏชื่อของลูกในรายการสั่งจ่ายธนาคาร หรือสั่งจ่ายผ่านบัตรเดบิต หรือเครดิตที่ตรงกับชื่อที่ขึ้นทะเบียนไว้กับเรา ทางบริษัท ไม่ยอมรับการชำระเงินของบุคคลที่สามที่ไม่ตรงกับรายการผู้ขึ้นทะเบียนสมาชิก หรือพยายามปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น สำหรับการสั่งจ่ายอาจถอนเงินออกจากชื่อบัญชีผู้รับคนเดียวกัน สำหรับการสั่งจ่ายที่มีชื่อผู้รับ และรายละเอียดที่อยู่ต้องตรงกับชื่อของลูกค้าทั้งหมดในบันทึกของเรา ลูกค้าต้องโอนเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารภายใต้ระบบอิเล็กทรอนิคเท่านั้น โดยสั่งจ่ายผ่านธนาคารของตนผ่านหน้าเคาร์เตอร์ธนาคาร ระบบโทรศัพท์ หรือออนไลน์ได้ หากสั่งเงินผ่านบัตร ชื่อบนบัตรลูกค้าจำเป็นต้องตรงกับชื่อที่ขึ้นทะเบียนสมาชิกเพื่อให้แน่ใจว่าบัตรนั้นไม่ใช่ของบุคคลที่บริษัทไม่รู้จัก หากคุณมีข้อซักถามใดๆ โปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
12) เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
  เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เรา ลิงค์ในเว็บไซต์นี้จะทำให้คุณออกจาก www.ab-money.co.uk เพิ่งไปทำรายการบนเว็บไซต์อื่นที่เป็นคู่ค้า หรือพันธมิตรทางการค้า เช่น ธนาคาร วีซ่า มาสเตอร์การ์ด เอเจนท์ของเรานอกเหนือจากราชอาณาจักร และบริษัทการเงินอื่นๆ ซึ่งเป็นคู่ค้ากับเราภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน และข้อกำหนด และคำแนะนำอื่น ๆ ที่มีอยู่ในแต่ละเว็บไซต์ดังกล่าว ในกรณีที่ข้อกำหนดใด ๆ ที่มีเนื้อหาขัดแย้งกับข้อกำหนดในการให้บริการ หรือข้อตกลง และคำแนะนำอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าวข้อกำหนดในการให้บริการ และข้อกำหนด และคำแนะนำอื่น ๆ สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
  คุณตกลงที่จะคลิกลิงก์ และทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดในการให้บริการและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่พบในเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ที่เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงและปฏิบัติตามเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือลิงค์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือการปรับปรุงเว็บไซต์ดังกล่าว เราให้ลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวกและการรวมลิงก์ใด ๆ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการรับรองโดยเว็บไซต์ของเรา
 
13) การปกป้องข้อมูล และความเป็นอิสระของข้อมูล (ICO)
  เราได้ลงทะเบียนตัวควบคุมข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐบาล หรือ Information Commissioner’s Office  (ICO) ในส่วนของการโอนเงินรายละเอียดของการประมวลผล ;
  ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายกว้าง ๆ เกี่ยวกับวิธีที่ผู้ควบคุมองค์กร / ข้อมูลประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อทำความเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลคุณอาจต้องอ้างอิงถึงการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลที่คุณได้รับโปรดตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรจัดเตรียมไว้หรือติดต่อองค์กรเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณ
เหตุผล / วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
  เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เราสามารถให้บริการด้านธนาคารแก่ลูกค้าของเรารวมถึงการจัดการบัญชีของตน การส่งเสริม และโฆษณาผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา การจัดการ และการสนับสนุนพนักงานของเรา การรักษาความลับ และผลประโยชน์ของลูกค้า การรักษาบัญชี และการบันทึกของเราเอง การใช้ระบบกล้องวงจรปิด ระบบอัดเสียงบทสนทนา และในการป้องกัน ในการตรวจจับอาชญากรรม นอกจากนี้เรายังดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลหากถูกเรียกขอจากภาครัฐบาล หรือ อำนาจศาลท้องถิ่น
 
14) การชำระเงินผ่านบัตรเดบิต-เครดิต ผ่านทางระบบโทรศัพท์ หรือบนหน้าเวปไซค์
 1. ระบบการสั่งจ่ายเงินผ่านบัตรเดบิต-เครดิต ผ่านทางระบบโทรศัพท์ หรือบนหน้าเวปไซค์ เราขอสงวนสิทธิ์สิทธิ์ให้บริการเฉพาะลูกค้าสมาชิกเท่านั้น
 2. ทางบริษัทไม่ทำธุรกรรมหักเงินผ่านบัตร และคืนเงินกลับเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า
 3. เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อ หากเราสงสัยว่ามีการใช้งาน หรือการทำรายการของคุณในกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตร หรือฉ้อโกง หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนละเมิดการใช้บัตรของผู้อื่น หรือได้รับการยินยอมจากเจ้าของบัตร แต่ชื่อบัตรไม่ตรงกับชื่อที่ขึ้นทะเบียนสมาชิกไว้
 4. หากลูกค้าทำรายการ และขอยกเลิกรายการ พร้อมขอเงินคืนสามารถทำได้ทั้งแบบด่วน และแบบปกติหากทางบริษัทยังไม่ได้โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารผู้รับเงิน นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารสำหรับการทำธุรกรรมคืนเงินแต่ละครั้งตามเงื่อนไขของระบบวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด
 5. เมื่อคุณได้รับข้อความยืนยันการสั่งจ่ายผ่านทาง text message (sms) หรืออีเมลนั่นหมายความว่าเงินของคุณกำลังเข้าสู่บัญชีธนาคารที่คุณเป็นผู้รับเงิน ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อของคุณ หรือขอคืนเงินได้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้องก่อนสั่งการชำระเงิน และทำรายการกับเรา
 6. ลูกค้าเข้าใจ และยอมรับค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันไประหว่างบัตรเดบิต / บัตรเครดิต ภายใต้ระบบโอนเงินผ่านระหว่างประเทศซึ่งยอดหักเงินจากบัญชีของคุณจะเป็นยอดสั่งจ่ายที่รวมค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว
 7. บริษัท ไม่รับชำระเงินจากบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรส
 8. หากคุณใช้ทำธุรกรรมผ่านบัตรเดบิต-เครดิตที่เป็นสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินปอนด์ / ยูโร / โครนสวีเดน จำนวนเงินที่ถูกหักออกจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีอาจไม่ตรงกับยอดที่ตกลงไว้กับเรา เนื่องจากเป็นธุรกรรมที่แปลงเป็นเพื่อแปลงค่าสกุลเงินในบัญชีของคุณ ให้ตรงตามการเรียกเก็บในระบบวีซ่า และมาสเตอร์การ์ดในสกุลเงินปอนด์ / ยูโร / โครนสวีเดนของเรา โดยเรทที่เปลี่ยนไปนั้นถูกกำหนดโดยธนาคารของลูกค้า ซึ่งบริษัทไม่เกี่ยวข้องกับอัตราการชำระเงินผ่านบัตร และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทั้งวันขึ้นอยู่กับธนาคารของลูกค้า
 9. เมื่อคุณทำรายการผ่านทางโทรศัพท์ หรือทางเว็บไซต์ของเรา ระบบจะส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และอีเมล์แจ้งยืนยันการสั่งซื้อให้กับลูกค้าได้ทั่วโลก
 10. หากลูกค้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนเงินผ่านบัตรเดบิต-เครดิต คุณสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบริษัทโดยตรง
 11. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หรือกฏหมายที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง   

 

15) หน้านโยบายการตรวจสอบลูกค้าในการสั่งจ่ายผ่านบัตรเดบิต-เครดิต
  สำหรับการสั่งจ่ายผ่านบัตรเดบิต-เครดิตในครั้งแรกของลูกค้าแต่ละบุคคลนั้น ลูกค้าจำเป็นจะต้องขึ้นทะเบียนบัตรโดยการถ่ายรูปบัตรเดบิต-เครดิตของตนเอง โดยการปิดเลข 12 ตัวแรกของบัตร รวมถึงข้อมูลส่วนอื่นๆ ได้ ยกเว้นแต่ชื่อที่ปรากฏไว้บนหน้าบัตร และจึงจัดส่งมาให้เราผ่านทางอีเมล์ หรือช่องทางการสื่อสารทางอื่น
ชื่อที่ปรากฏบนหน้าบัตรนั้นจะต้องตรงกับชื่อบุคคลเดียวกันที่ขึ้นทะเบียนสมาชิกไว้กับเรา นอกจากนี้ตัวบัตรยังชี้ชัดประเภทว่าเป็นเดบิต หรือเครดิตการ์ดซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บต่างกัน หากลูกค้าสั่งจ่ายที่มีข้อมูลแตกต่างออกไปจากบัตรแรก จำเป็นจะต้องนำมาขึ้นทะเบียนใหม่ทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าของบัตรเป็นของบุคคลที่ขึ้นทะเบียนสมาชิก
 
15.1 การชำระเงินครั้งแรกด้วยบัตรเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยผู้ใช้บัตรจำเป็นต้องลงทะเบียนบัตรของตนก่อน
โดยให้ถ่ายภาพหน้าบัตรของตนอย่างชัดเจน (ไม่ใช่ด้านหลังบัตร) และส่งไฟล์ที่แนบมาให้เราทางเว็บไซต์ อีเมล์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของเรา เมื่อคุณได้ลงทะเบียนไว้อย่างสมบูรณ์แล้ว คุณจะได้รับการยืนยันในการขึ้นทะเบียนบัตรใหม่ทุกครั้ง และคุณสามารถสั่งโอนเงินโดยการชำระเงินผ่านบัตร และไม่จำเป็นต้องยืนยันบัตรของคุณอีก (ยกเว้นกรณีมีการเปลี่ยนบัตรใหม่)
 
15.2 ในกรณีที่รายละเอียดเลข 16 ของบัตร ชื่อ-นามสกุล หรือวันที่หมดอายุไม่ตรงกับรายละเอียดของลูกค้าที่ขึ้นทะเบียนสมาชิกของเรา รายการชำระเงินของคุณจะถูกเราเก็บไว้เพื่อตรวจสอบตามกฏหมายทางการเงินจนกว่าเราจะได้รับรายละเอียดที่สอดคล้องกันระหว่างผู้ใช้บัตรและบัตร
 
15.3 หากคุณได้เปลี่ยนบัตร หรือหากบัตรของคุณหมดอายุ และได้รับบัตรใบใหม่ คุณต้องลงทะเบียนบัตรใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรใหม่"
 
A&B MONEY

A&B MONEY โอนเงินกลับไทย ส่งเงินด่วนรับเงินในวันเดียว ปลอดภัย ราคาถูก

A&B GENERAL (UK) Limited is regulated and authorised by the Financial Conduct Authority under the payment services (API) A&B General (UK) Limited is EMD Agent of the (EMI) Payrnet Limited and of Payrnet is authorised and regulated by the FCA registration number 716949 in UK. Registered Office: m228, Trident Business Centre,89 Bickersteth Road, London SW17 9SH. Company Registration number: 6928080